Urząd do Spraw Cudzoziemców w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 78425

Warunki pracy


 • Praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.

 • Wyjazdy służbowe.

 • Obsługa klienta zewnętrznego.

 • Praca pod presją czasu.

 • Budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Prowadzi postępowania na podstawie ustawy z dnia 13.06.2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP w sprawach o nadanie lub pozbawienie ochrony międzynarodowej lub azylu.
 • Przygotowuje projekty decyzji, postanowień i zaświadczeń, i innych w sprawach wymienionych w zadaniu 1.
 • Prowadzi przesłuchania w sprawach wymienionych w zadaniu 1.
 • Samodzielnie tłumaczy obcojęzyczne informacje i przedkładane dowody wykorzystywane w postępowaniach wymienionych w zadaniu 1.
 • Prowadzi korespondencję z osobami prawnymi i fizycznymi, stronami i ich pełnomocnikami w sprawach należących do zakresu zadań służbowych.
 • Rejestruje w systemie informatycznym "Pobyt" decyzje i postanowienia w sprawach o udzielenie lub pozbawienie ochrony uzupełniającej lub azylu oraz uzupełnia SI Monitoring w zakresie dekretacji, wezwań, przesłuchań, postanowień, projektów decyzji i innych danych szczegółowych dotyczących prowadzonych spraw o udzielenie ochrony międzynarodowej.
 • Obsługuje i prowadzi sprawy w systemie elektronicznego obiegu dokumentów (EZD).

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w tym 6 miesięcy w administracji publicznej
 • Znajomość ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP.
 • Znajomość ustawy o cudzoziemcach.
 • Znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego.
 • Znajomość ogólnej sytuacji społecznopolitycznej na świecie.
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej.
 • Znajomość języka rosyjskiego na poziomie C1.
 • Umiejętność biegłej obsługi komputera w zakresie programu word.
 • Umiejętności analityczne.
 • Umiejętność działania pod presją czasu.
 • Umiejętność pracy samodzielnej.
 • Umiejętność stosowania prawa w praktyce.
 • Dobra organizacja pracy własnej i zarządzania czasem.
 • Umiejętność współpracy.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie z zakresu przepisów dostępu do informacji niejawnych.
 • Przeszkolenie z zakresu obsługi systemu informatycznego "Pobyt".
 • Posiadanie aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą co najmniej "poufne".
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1.
 • Umiejętność obsługi systemu elektronicznego obiegu dokumentów EZD.

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Urząd do Spraw Cudzoziemców w Warszawie

Data dodania: 2021-05-18

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy