Ministerstwo Zdrowia w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 77734

Warunki pracy


 • Departament Lecznictwa mieści się Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 11 na I piętrze; budynek jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich; w budynku jest winda i toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych; przed budynkiem są podjazdy dla wózków inwalidzkich;

 • praca biurowa wykonywana jest w pozycji siedzącej przy komputerze, co najmniej 4 godziny dziennie.

Zakres zadań

 • Prowadzi sprawy dotyczące kwalifikacji, usunięcia, zmiany poziomu lub sposobu finansowania, lub warunków realizacji świadczeń gwarantowanych.
 • Bierze udział w pracach związanych z wnioskowaniem i tworzeniem rekomendacji z analiz zawartych w mapach potrzeb zdrowotnych, celem wypracowania wkładu do prac nad świadczeniami gwarantowanymi.
 • Prowadzi sprawy związane z wdrażaniem Narodowego Programu dla Chorób Rzadkich.
 • Udziela konsultacji telefonicznych oraz przygotowuje projekty odpowiedzi na skargi i wnioski osób prawnych i instytucji oraz interpelacji, zapytań poselskich i oświadczeń senatorskich w zakresie właściwości merytorycznej Wydziału.
 • Wspiera zespół projektowy w zakresie przeglądów systematycznych i oceny proponowanych przez ekspertów klinicznych rozwiązań, celem zapewnienia spójności rekomendowanych w ramach Projektu rozwiązań z polityką w zakresie świadczeń gwarantowanych i obecnymi regulacjami w tym zakresie.
 • Bierze udział w pracach grup roboczych poświęconych poszczególnym problemom zdrowotnym, celem uzupełnienia wiedzy członków grupy roboczej (lekarzy, analityków, epidemiologów, systemowców) o aspekt związany ze świadczeniami gwarantowanymi.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy w podmiocie realizującym świadczenia opieki zdrowotnej,
 • znajomość przepisów ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 • znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego,
 • znajomość przepisów z zakresu funkcjonowania zakładów opieki zdrowotnej oraz systemu ochrony zdrowia,
 • znajomość zagadnień związanych z kontraktowaniem finansowanych ze środków publicznych świadczeń gwarantowanych,
 • znajomość zagadnień związanych z oceną technologii medycznych,
 • komunikatywność,
 • tworzenie syntetycznych wypowiedzi pisemnych w sposób logiczny i poprawny,
 • znajomość zasad poprawnej pisowni,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
 • znajomość obowiązujących przepisów i zagadnień związanych z funkcjonowaniem krajowego systemu opieki zdrowotnej, w tym dotyczących ubezpieczeń zdrowotnych.

Podobne oferty pracy

Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Szczytnie

Lokalizacja: warmińsko-mazurskie / Szczytno

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Zagrożenie korupcją, częste reprezentowanie urzędu na...

Firma: Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy Ministerstwo zajmuje trzy budynki „A”, „B” i „C” o następujących uwarunkowaniach technicznych: • węzeł sanitarny przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością w budynku ”B” (parter) oraz w budynku „A” (dostęp przy...

Firma: Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Ministerstwo Zdrowia w Warszawie

Data dodania: 2021-04-30

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy