Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 77650

Warunki pracy

- praca przy komputerze pow. 4 godzin dziennie,


- krajowe wyjazdy służbowe,


- zagrożenie korupcją,


- permanentna obsługa klientów zewnętrznych,


- działanie pod presją czasu,


- budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • ma następujące zadania:
 • Analizowanie i opiniowanie wniosków o skierowanie lub przeniesienie nieletniego do odpowiedniego rodzaju zakładu poprawczego w zakresie zaburzeń psychicznych i zachowania, w tym analizowanie danych dotyczących środowiska rodzinnego, danych rozwojowych nieletniego, wyników badań psychologicznych, psychiatrycznych, lekarskich i terapeutycznych.
 • Realizacja wniosków sądów powszechnych o umieszczeniu nieletniego w schronisku dla nieletnich.
 • Opracowywanie analiz i informacji o działalności zakładów dla nieletnich oraz materiałów w trybie nadzoru z zakresu psychologii i zaburzeń zachowania nieletnich.
 • Współdziałanie z wizytatorami Wydziału w zakresie sprawowania nadzoru nad działalnością zespołów diagnostycznych i korekcyjnych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie na kierunku psychologia
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w pracy na stanowisku psychologa
 • Znajomość ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz rozporządzeń wykonawczych do ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich
 • Zorientowanie na osiąganie celów, doskonalenie zawodowe, identyfikacja z misją urzędu, pozytywne podejście do klienta, otwartość na zmiany, asertywność, podejmowanie decyzji i odpowiedzialność, myślenie analityczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne oferty pracy

  Starszy specjalista

  Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: permanentna obsługa klientów zewnętrznych częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe Miejsce i otoczenie...

  Firma: Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: wczoraj

  Więcej informacji

  Starszy specjalista

  Warunki pracy praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz typowych urządzeń biurowych zadania wykonywane w siedzibie oraz poza siedzibą urzędu parametry środowiska pracy (oświetlenie, temperatura, hałas) w normie stres typowy związany z...

  Firma: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

  Lokalizacja: wielkopolskie / Poznań

  Data publikacji: 2021-05-07

  Więcej informacji

  Starszy specjalista

  Warunki pracy praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz typowych urządzeń biurowych zadania wykonywane w siedzibie oraz poza siedzibą urzędu parametry środowiska pracy (oświetlenie, temperatura, hałas) w normie stres typowy związany z...

  Firma: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

  Lokalizacja: wielkopolskie / Poznań

  Data publikacji: 2021-05-07

  Więcej informacji

  Szczegóły ogłoszenia

  Firma: Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie

  Data dodania: 2021-04-29

  Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

  Najnowsze oferty pracy:

  Więcej ofert pracy