Urząd Transportu Kolejowego w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 77520

Warunki pracy


 • Praca administracyjno-biurowa.

 • Budynek Urzędu Transportu Kolejowego w Warszawie oraz jego wyposażenie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 • Narzędzia i materiały pracy: komputer, telefon, drukarka, skaner.

 • Inne informacje: budynek jest klimatyzowany.

 • Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.

 • Zagrożenie korupcją.


 

Zakres zadań

 • Prowadzi postępowania administracyjne w celu wydawania świadectw dopuszczenia do eksploatacji typu budowli lub urządzeń przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego.
 • Prowadzi postępowania administracyjne w celu wydawania zezwoleń na dopuszczenie do eksploatacji podsystemów strukturalnych: Infrastruktura, Energia, Sterowanie, budowanych lub modernizowanych.
 • Prowadzi postępowania administracyjne w celu stwierdzenia obowiązku lub braku obowiązku uzyskania zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji podsystemów strukturalnych po modernizacji.
 • Współpracuje z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu, w tym z Oddziałami Terenowymi w zakresie kontroli inwestycji infrastrukturalnych w celu weryfikacji, czy spełnione zostały zasadnicze wymagania interoperacyjności oraz z departamentem prawnym w zakresie uzgadniania warunków zabudowy lub zagospodarowania przestrzennego.
 • Bierze udział w pracy grup roboczych organizacji międzynarodowych, takich jak Unia Europejska (w tym Agencja Kolejowa Unii Europejskiej), w celu zaprezentowania stanowiska Urzędu Transportu Kolejowego w zakresie dotyczącymi interoperacyjności systemu kolei.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w transporcie kolejowym lub w prowadzeniu postępowań administracyjnych, lub w obsłudze prawnej
 • Znajomość zagadnień związanych z interoperacyjnością infrastruktury kolejowej.
 • Myślenie analityczne.
 • Komunikatywność.
 • Umiejętność obsługi komputera.
 • Umiejętność redagowania projektów decyzji administracyjnych.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne oferty pracy

  Główny specjalista

  Warunki pracy praca administracyjno – biurowa w siedzibie Urzędu, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka), praca w terenie, w zależności od potrzeb, w związku z realizowanymi...

  Firma: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu

  Lokalizacja: dolnośląskie / Wrocław

  Data publikacji: dzisiaj

  Więcej informacji

  Specjalista

  Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Praca przy komputerze. Budynek Głównego Urzędu Statystycznego jest w znacznym zakresie dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnością. Przy wejściu do budynku GUS brak progów utrudniających wjazd wózkiem,...

  Firma: Główny Urząd Statystyczny w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: dzisiaj

  Więcej informacji

  Specjalista

  Warunki pracy Praca biurowa wykonywana w siedzibie Urzędu oraz Delegaturach Inspektoratu wymagająca wyjazdów służbowych. Praca przy monitorze ekranowym, praca pod presją czasu. Budynek przy ul. Sienkiewicza 3 jest częściowo dostosowany dla potrzeb osób...

  Firma: Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: dzisiaj

  Więcej informacji

  Szczegóły ogłoszenia

  Firma: Urząd Transportu Kolejowego w Warszawie

  Data dodania: 2021-04-27

  Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

  Najnowsze oferty pracy:

  Więcej ofert pracy