Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 77526

Warunki pracy

Pracownik wykonuje czynności o charakterze:


- statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze,


- dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie KPRM oraz poza nim.


Większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę. Czas pracy – zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej. Praca na stanowisku wiąże się z krajowymi lub zagranicznymi wyjazdami służbowymi, częstym reprezentowaniem urzędu na zewnątrz,  dyspozycyjnością. Na stanowisku występuje zagrożenie korupcją.


Pracownik będzie wykonywał pracę w budynku mieszczącym się przy Al. Szucha 21 (w pobliżu siedziby Kancelarii). Budynek siedmiokondygnacyjny. Pracownicy Kancelarii wykonują pracę na II, III, IV i V piętrze budynku. Wejście do budynku nie jest dostosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową i osób niewidzących lub słabowidzących. Są tu drzwi obrotowe. Windy są dostosowane do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami. Ogólnodostępne miejsce parkingowe dla osoby z niepełnosprawnością ruchową znajduje się na ulicy Szucha 16, po drugiej strony ulicy, w niedalekiej odległości od budynku. Na parterze budynku jest toaleta dostosowana do osób z niepełnosprawnością ruchową.


Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pokoju biurowym. Podstawowe wyposażenie stanowiska to: zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe.

Zakres zadań

 • Monitorowanie i koordynacja procesu decyzyjnego w UE poprzez m.in. współpracę z przedstawicielami innych ministerstw i urzędów centralnych oraz Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE w zakresie właściwości Rady ds. Zatrudnienia, Polityki Społecznej, Zdrowia i Spraw Konsumenckich.
 • Udział w opracowaniu projektów stanowisk Rządu do projektów legislacyjnych i dokumentów pozalegislacyjnych UE, instrukcji na posiedzenia organów przygotowawczych Rady i posiedzenia Rady UE, stanowisk na posiedzenia Rady Europejskiej oraz innych materiałów, opracowań i analiz, w tym na posiedzenia Komitetu do Spraw Europejskich w zakresie właściwości Rady ds. Zatrudnienia, Polityki Społecznej, Zdrowia i Spraw Konsumenckich.
 • Przygotowywanie materiałów i wystąpień na posiedzenia Komitetu do Spraw Europejskich.
 • Przygotowywanie materiałów, opracowań i analiz w obszarze zatrudnienia , polityki społecznej, zdrowia i spraw konsumenckich.
 • Monitorowanie i analiza programu prac Komisji Europejskiej w obszarze zatrudnienia, polityki społecznej, zdrowia i spraw konsumenckich, współpraca z przedstawicielami innych ministerstw w celu wypracowania wstępnego stanowiska Polski.
 • Monitorowanie i analiza przebiegu prac w Parlamencie Europejskim w obszarze zatrudnienia, polityki społecznej, zdrowia i spraw konsumenckich.
 • Uczestniczenie w procesie sporządzania informacji dla Sejmu i Senatu o udziale RP w pracach Unii Europejskiej.
 • Udział w wybranych posiedzeniach grup roboczych i komitetów Rady oraz poszczególnych formacji Rady.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie lub równorzędne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Powyżej 1 roku doświadczenia zawodowego w obszarze problematyki unijnej
 • Poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „Poufne” i EU CONFIDENTIAL lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie C1 oraz innego języka roboczego UE na poziomie B2.
 • Posiadanie podstawowej wiedzy z zakresu: procesu decyzyjnego UE i krajowego oraz polityk sektorowych UE.
 • Posiadanie kompetencji miękkich: negocjowanie, kreatywność, rzetelność, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, myślenie analityczne.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość, innego niż język angielski, języka roboczego UE na poziomie C1

Podobne oferty pracy

Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Szczytnie

Lokalizacja: warmińsko-mazurskie / Szczytno

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Zagrożenie korupcją, częste reprezentowanie urzędu na...

Firma: Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy Ministerstwo zajmuje trzy budynki „A”, „B” i „C” o następujących uwarunkowaniach technicznych: • węzeł sanitarny przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością w budynku ”B” (parter) oraz w budynku „A” (dostęp przy...

Firma: Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie

Data dodania: 2021-04-27

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy