Ministerstwo Finansów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 77543

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie,

 • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.

Zakres zadań

 • Uczestniczy w procesie negocjowania umów o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz umów dotyczących wymiany informacji umów. Prowadzi procedury ustawowe związane z uzyskaniem zgody Prezesa Rady Ministrów na podjęcie negocjacji umów, zgody Rady Ministrów na podpisanie umowy oraz zgody na ratyfikację umowy.
 • Opracowuje materiały oraz uczestniczy w posiedzeniach grup roboczych działających przy Komitecie Podatkowym Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) oraz prowadzi dokumentację związaną z takimi działaniami.
 • Uczestniczy w procesie opiniowania aktów prawnych i umów międzynarodowych w zakresie właściwości wydziału.
 • Opracowuje projekty umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.
 • Uczestniczy w przeprowadzaniu analiz systemów podatkowych oraz bazy traktatowej innych państw, a także stanu wzajemnej współpracy gospodarczej i wymiany finansowej, pod kątem zasadności zawarcia lub wypowiedzenia umowy.
 • Uczestniczy w prowadzeniu procedury przewidzianej w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania dotyczącej wzajemnego porozumiewania, ogólnych porozumień dotyczących interpretacji i stosowania przepisów umowy, w tym analizuje zasadność zawarcia porozumienia oraz projektowanie treści porozumienia.
 • Opracowuje projekty odpowiedzi na interpelacje oraz zapytania, dezyderaty, opinie, sprawozdania, uchwały, interwencje posłów oraz wszelkie wystąpienia będące we właściwości wydziału.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe na kierunku prawo lub ekonomia lub finanse
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze prawa podatkowego
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodne formułowanie wypowiedzi ustnych i pisemnych w zakresie zadań będących we właściwości wydziału
 • Znajomość przepisów prawa podatkowego w tym przepisów umów o unikaniu podwójnego opodatkowania
 • Znajomość przepisów Konwencji Modelowej OECD
 • Umiejętność argumentowania
 • Umiejętność interpretacji i stosowania przepisów prawa
 • Umiejętność analizy informacji
 • Umiejętność współpracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka niemieckiego lub języka francuskiego lub języka rosyjskiego na poziomie umożliwiającym posługiwanie się językiem w typowych sytuacjach komunikacyjnych
 • Znajomość problematyki międzynarodowego prawa podatkowego oraz współpracy międzynarodowej

Podobne oferty pracy

Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Szczytnie

Lokalizacja: warmińsko-mazurskie / Szczytno

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Zagrożenie korupcją, częste reprezentowanie urzędu na...

Firma: Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy Ministerstwo zajmuje trzy budynki „A”, „B” i „C” o następujących uwarunkowaniach technicznych: • węzeł sanitarny przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością w budynku ”B” (parter) oraz w budynku „A” (dostęp przy...

Firma: Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

Data dodania: 2021-04-27

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy