Urząd Statystyczny w Warszawie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 77291

Warunki pracy


 • Praca biurowa,

 • Użytkowanie sprzętu biurowego,

 • Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,

 • Nawiązywanie kontaktów z firmami zewnętrznymi realizującymi usługi objęte działalnością socjalną,

 • Współpraca z jednostkami statystyki publicznej w zakresie wspólnej organizacji działalności rekreacyjno-sportowej (rajdy, turnieje).


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: budynek użyteczności publicznej posiada podjazd i dwie windy, które nie są wyposażone w informację głosową, ciągi komunikacyjne w budynku są odpowiedniej szerokości, brak pomieszczeń higieniczno-sanitarnych przystosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się przy użyciu wózka inwalidzkiego.


 

Zakres zadań

 • Prowadzi sprawy socjalne związane z wykorzystaniem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników, emerytów i rencistów Urzędu, w tym:
 • nalicza odpis na ZFŚS, przygotowuje miesięczne zestawienia dla Wydziału Ekonomicznego,
 • przygotowuje roczny plan wydatków we współpracy z komisją socjalną,
 • ustala uprawnienia do korzystania z pomocy socjalnej przez pracowników i emerytów, rencistów oraz członków ich rodzin,
 • organizuje pomoc rzeczową i finansową,
 • organizuje działalność sportowo-rekreacyjną (wycieczki, rajdy, turnieje sportowe) oraz kulturalno-oświatową,
 • prowadzi ewidencję wydatków z funduszu socjalnego oraz na bieżąco monitoruje wydatki,
 • przygotowuje dokumentację związaną z wydatkowaniem środków funduszu,
 • współpracuje z Wydziałem Ekonomicznym w zakresie analizy zaangażowania środków funduszu socjalnego,
 • współpracuje z kontrahentami świadczącymi usługi (wycieczki, imprezy, karnety).
 • Uczestniczy w pracach komisji socjalnej, w tym:
 • współpracuje z komisją w obszarze opracowania kierunków działania oraz ustalenia preliminarza wydatków na cele socjalne,
 • organizuje spotkania komisji.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 1 roku doświadczenia zawodowego w obszarze obsługi działalności socjalnej lub zarządzania zasobami ludzkimi
 • Znajomość przepisów prawa pracy, w tym kodeksu pracy, ustaw: o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, służbie cywilnej, pracownikach urzędów państwowych oraz przepisów wykonawczych
 • Bardzo dobra znajomość MS Office
 • Umiejętność wykorzystania wiedzy
 • Otwartość na doskonalenie zawodowe
 • Umiejętność poszukiwania informacji
 • Rzetelność
 • Umiejętność organizacji pracy
 • Zorientowanie na osiąganie celów
 • Umiejętność współpracy
 • Umiejętność efektywnej komunikacji pisemnej i interpersonalnej
 • Orientacja na klienta/interesanta
 • Zdolność analitycznego myślenia
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność obsługi programu SOFTUS – moduł Kadry

Podobne oferty pracy

Główny specjalista

Warunki pracy praca administracyjno – biurowa w siedzibie Urzędu, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka), praca w terenie, w zależności od potrzeb, w związku z realizowanymi...

Firma: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu

Lokalizacja: dolnośląskie / Wrocław

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Praca przy komputerze. Budynek Głównego Urzędu Statystycznego jest w znacznym zakresie dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnością. Przy wejściu do budynku GUS brak progów utrudniających wjazd wózkiem,...

Firma: Główny Urząd Statystyczny w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy Praca biurowa wykonywana w siedzibie Urzędu oraz Delegaturach Inspektoratu wymagająca wyjazdów służbowych. Praca przy monitorze ekranowym, praca pod presją czasu. Budynek przy ul. Sienkiewicza 3 jest częściowo dostosowany dla potrzeb osób...

Firma: Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Urząd Statystyczny w Warszawie

Data dodania: 2021-04-23

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy