Ministerstwo Finansów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 77438

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • Praca administracyjno-biurowa

 • Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie

 • Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe

Zakres zadań

 • Buduje narzędzia analityczne oraz udoskonala i weryfikuje z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania ich własności prognostyczne i symulacyjne
 • Sporządza dokumenty i opracowania prezentujące wyniki analiz makroekonomicznych i sektorowych
 • Bierze udział w opracowywaniu zleconych analiz z zakresu prowadzonej przez Ministra i Radę Ministrów polityki gospodarczej, w tym w zakresie oceny/przygotowywania Ocen Skutków Regulacji
 • Rozwija bazy danych wykorzystywane przez istniejące/budowane modele makroekonomiczne i sektorowe, w tym poszukuje nowe źródła informacji pozwalające na lepsze przygotowanie założeń egzogenicznych
 • Bierze udział w spotkaniach z ekspertami zagranicznymi (przedstawicielami Banku Światowego, Komisji Europejskiej), w konferencjach, w tym naukowych w kraju oraz za granicą

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe na kierunku ekonomia lub matematyka lub statystyka lub informatyka
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze analiz lub prognoz makroekonomicznych
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym komunikowanie się z przedstawicielami Unii Europejskiej i tworzenie tekstów w obszarze właściwości wydziału
 • Znajomość teorii mikroekonomii i makroekonomii
 • Znajomość metod i narzędzi statystyczno- ekonometrycznych, metod prognozowania
 • Znajomość praktyczna pakietów statystyczno- ekonometrycznych (np. Eviews, GAMS/MPSGE, R), w tym umiejętność programowania w tych środowiskach obliczeniowych
 • Umiejętność analizowania informacji
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Umiejętność argumentowania
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość z zakresu metodologii Europejskiego Systemu Rachunków Narodowych (ESA)
 • Znajomość i rozeznanie w zakresie makroekonomicznych danych publikowanych przez instytucje zewnętrzne m.in. GUS, NBP i Eurostat
 • Umiejętność programowania w języku np. VBA, C++, C# lub Java

Podobne oferty pracy

Starszy specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: permanentna obsługa klientów zewnętrznych częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe Miejsce i otoczenie...

Firma: Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz typowych urządzeń biurowych zadania wykonywane w siedzibie oraz poza siedzibą urzędu parametry środowiska pracy (oświetlenie, temperatura, hałas) w normie stres typowy związany z...

Firma: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

Lokalizacja: wielkopolskie / Poznań

Data publikacji: 2021-05-07

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz typowych urządzeń biurowych zadania wykonywane w siedzibie oraz poza siedzibą urzędu parametry środowiska pracy (oświetlenie, temperatura, hałas) w normie stres typowy związany z...

Firma: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

Lokalizacja: wielkopolskie / Poznań

Data publikacji: 2021-05-07

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

Data dodania: 2021-04-23

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy