Ministerstwo Edukacji i Nauki w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 77312

Warunki pracy

Praca biurowa z wykorzystaniem komputera powyżej 4 godzin dziennie.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


Możliwość poruszania się po budynku: budynek wyposażony w windy, toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych, do wykorzystania schodołaz.


 

Zakres zadań

 • Dokonuje analizy, weryfikacji i oceny danych niezbędnych do realizacji podziału pomiędzy jednostki samorządu terytorialnego części oświatowej subwencji ogólnej, w tym dot. środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, w celu dostarczenia ministrowi właściwemu ds. finansów publicznych informacji o wysokości środków subwencji oświatowej, które powinny zostać przekazane poszczególnym jednostkom samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym.
 • Weryfikuje dane statystyczne w celu ich przygotowania do wykorzystania w ramach naliczania wstępnych oraz ostatecznych kwot oświatowej subwencji ogólnej jst na dany rok.
 • Przygotowuje projekty odpowiedzi na interwencje, interpelacje i zapytania kierowane przez Parlamentarzystów oraz pisma i wnioski kierowane przez jst i inne podmioty w celu przekazania informacji i wyjaśnień dotyczących zasad finansowania zadań oświatowych.
 • Przygotowuje niezbędne dane oraz zestawienia w celu sporządzenia informacji o realizacji części oświatowej subwencji ogólnej, w tym rezerwy tej części subwencji w danym roku budżetowym, a także analizuje wydatki jednostek samorządu terytorialnego w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w celu określenia ich struktury.
 • Dokonuje weryfikacji danych wykorzystywanych w toku kontroli prowadzonych w jednostkach samorządu terytorialnego w zakresie gospodarowania środkami publicznymi przekazywanymi z budżetu państwa w ramach części oświatowej subwencji ogólnej.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • znajomość przepisów prawa z zakresu finansów publicznych w zakresie finansowania zadań oświatowych jednostek samorządu terytorialnego
 • znajomość prawa oświatowego w zakresie zarządzania oświatą
 • znajomość ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
 • znajomość rozporządzeń ministra właściwego ds. oświaty i wychowania w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
 • znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego w zakresie przepisów ogólnych, nadzwyczajnych trybów postępowania (wznowienia, nieważności decyzji i uchylenia oraz zmiany decyzji) oraz załatwiania skarg i wniosków
 • znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej (podział, zasady organizacji i działania), w tym służby cywilnej (organizacja i obowiązki pracowników służby cywilnej)
 • komunikatywność
 • samodzielność
 • umiejętność współpracy
 • umiejętności analityczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie z zakresu finansów publicznych lub/i z zakresu postępowania administracyjnego
 • przeszkolenie z zakresu arkusza kalkulacyjnego Excel

Podobne oferty pracy

Starszy specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: permanentna obsługa klientów zewnętrznych częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe Miejsce i otoczenie...

Firma: Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz typowych urządzeń biurowych zadania wykonywane w siedzibie oraz poza siedzibą urzędu parametry środowiska pracy (oświetlenie, temperatura, hałas) w normie stres typowy związany z...

Firma: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

Lokalizacja: wielkopolskie / Poznań

Data publikacji: 2021-05-07

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz typowych urządzeń biurowych zadania wykonywane w siedzibie oraz poza siedzibą urzędu parametry środowiska pracy (oświetlenie, temperatura, hałas) w normie stres typowy związany z...

Firma: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

Lokalizacja: wielkopolskie / Poznań

Data publikacji: 2021-05-07

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Ministerstwo Edukacji i Nauki w Warszawie

Data dodania: 2021-05-06

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy