Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 77358

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


-       stanowisko pracy zlokalizowane w pokojach biurowych


-       podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy z oprogramowaniem


-       większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej


-       praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie


-       praca w siedzibie urzędu,


-       praca pod presją czasu wymagająca szczególnej koncentracji i samodzielności


-       wystąpienia publiczne, reprezentacja urzędu.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


-       praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym


-       praca w pokoju wieloosobowym


-       pomieszczenie higieniczno – sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych


-      praca wymagająca przemieszczania się po budynku, utrudniona dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich ze względu na samozamykające się drzwi.

Zakres zadań

 • Monitoruje i kontroluje wykonywanie zadań w zakresie zarządzania ruchem na drogach krajowych, w tym zarządzenie ruchem i bezpieczeństwem w tunelach,
 • Monitoruje zgodność organizacji ruchu na drogach krajowych z przepisami w sprawie znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń BRD,
 • Dokonuje systemowych analiz i kontroli sposobu wykonywania przez Oddziały GDDKiA zadań w zakresie zarządzania ruchem, stałych organizacji ruchu oraz rozwiązań inżynierii ruchu drogowego,
 • Prowadzi systemowe i wyrywkowe analizy i kontrole czasowych organizacji ruchu na odcinkach prowadzonych robót,
 • Sporządza oceny i analizy stałych i czasowych organizacji ruchu na drogach krajowych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze inżynierii ruchu lub bezpieczeństwa ruchu drogowego
 • Dobra znajomość następujących aktów prawnych: Ustawa z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych, Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym,
 • Znajomość Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Europy 2008/96/WE z dnia 19 listopada 2008 w sprawie zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury drogowej
 • Znajomość: Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002r w sprawie znaków i sygnałów drogowych, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002 w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących autostrad płatnych,
 • Znajomość Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r, w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem,
 • Kompetencje: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe; rzetelność; organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów; współpraca; komunikacja.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • ukończenie kursu dla Audytorów BRD,
 • Ukończenie kursu dla Inspektorów BRD,
 • Prawo jazdy kat. B,
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie średnio zaawansowanym,

Podobne oferty pracy

Główny specjalista

Warunki pracy praca administracyjno – biurowa w siedzibie Urzędu, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka), praca w terenie, w zależności od potrzeb, w związku z realizowanymi...

Firma: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu

Lokalizacja: dolnośląskie / Wrocław

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Praca przy komputerze. Budynek Głównego Urzędu Statystycznego jest w znacznym zakresie dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnością. Przy wejściu do budynku GUS brak progów utrudniających wjazd wózkiem,...

Firma: Główny Urząd Statystyczny w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy Praca biurowa wykonywana w siedzibie Urzędu oraz Delegaturach Inspektoratu wymagająca wyjazdów służbowych. Praca przy monitorze ekranowym, praca pod presją czasu. Budynek przy ul. Sienkiewicza 3 jest częściowo dostosowany dla potrzeb osób...

Firma: Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Data dodania: 2021-04-22

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy