Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 77261

Warunki pracy

Praca przy komputerze wymagająca wymuszonej pozycji ciała – powyżej 4 godzin dziennie. Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, faks. Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach w zakresie podjazdu, toalet, wind. Oświetlenie w pomieszczeniach naturalne i sztuczne. Temperatura w pomieszczeniach nie mniejsza niż 18º Celsjusza z wentylacją grawitacyjną i klimatyzacją.

Zakres zadań

 • Realizuje zadania z pierwszej linii wsparcia dla pracowników Głównego Inspektoratu, w zakresie incydentów o wysokim priorytecie i pilności;
 • Organizuje, nadzoruje serwis gwarancyjny i pogwarancyjny sprzętu komputerowego, a także urządzeń peryferyjnych oraz oprogramowania;
 • Określa potrzeby inspektoratu w zakresie zakupów materiałów eksploatacyjnych oraz urządzeń peryferyjnych;
 • Świadczy pomoc techniczną użytkownikom w zakresie dostępu do informatycznych zasobów Głównego Inspektoratu;
 • Rozlokowuje zasoby informatyczne pomiędzy pracownikami Głównego Inspektoratu;
 • Współpracuje z pozostałymi komórkami wewnętrznymi Biura i komórkami organizacyjnymi Głównego Inspektoratu w zakresie obsługi incydentów bezpieczeństwa oraz naruszeń danych osobowych.
 • Bierze udział w procesach dotyczących postępowań o zamówienie publiczne w zakresie działalności Biura których elementem są usługi teleinformatyczne lub dostawa sprzętu informatycznego.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe profilowane: techniczne, informatyczne lub wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego wyższe profilowane; wyższe: powyżej 3 lat;
praca na stanowisku informatycznym lub w administracji publicznej.
 • Bardzo dobra znajomość budowy komputerów PC.
 • Bardzo dobra znajomość sprzętowo-programowej konfiguracji komputerów.
 • Bardzo dobra znajomość pakietów biurowych Microsoft, Open Office, Bardzo dobra znajomość systemów operacyjnych Windows XP Windows 10.
 • Znajomość zagadnień sieciowych LAN.
 • Znajomość j. angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • Kompetencje: komunikatywność, samodzielność, orientacja na klienta, dzielenie się wiedzą i doświadczeniem, myślenie analityczne, współpraca w zespole, organizacja pracy własnej, orientacja na rezultaty, współpraca zespole, organizacja pracy własnej, orientacja na rezultaty.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość platformy pocztowej oraz aplikacyjnej Lotus Notes,
 • Znajomość usługi katalogowej Active Directory,
 • Znajomość konfiguracji urządzeń sieciowych (przełączniki zarządzane, routery).
 • Znajomość j. angielskiego na poziomie dobrym
 • Prawo jazdy kat. B

Podobne oferty pracy

Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Szczytnie

Lokalizacja: warmińsko-mazurskie / Szczytno

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Zagrożenie korupcją, częste reprezentowanie urzędu na...

Firma: Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy Ministerstwo zajmuje trzy budynki „A”, „B” i „C” o następujących uwarunkowaniach technicznych: • węzeł sanitarny przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością w budynku ”B” (parter) oraz w budynku „A” (dostęp przy...

Firma: Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie

Data dodania: 2021-04-21

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy