Ministerstwo Zdrowia w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 77277

Warunki pracy


 • Departament Polityki Lekowej i Farmacji mieści się Warszawie przy ul. Długiej 38/40; budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich; przed budynkiem jest podjazd dla wózków inwalidzkich jedynie na parter;

 • Praca biurowa wykonywana w pozycji siedzącej przy komputerze, co najmniej 4 godziny dziennie;

 • Praca wiąże się z częstym reprezentowaniem urzędu na zewnątrz.

Zakres zadań

 • Bierze udział w pracach legislacyjnych dotyczących projektów ustaw i aktów wykonawczych z zakresu polityki lekowej, poprzez przygotowanie projektów aktów prawnych, zbieranie i analizę uwag zgłaszanych w trakcie konsultacji oraz udział w procesie uzgadniania projektów z uczestnikami procesu legislacyjnego.
 • Opracowuje propozycje wyjaśnień i stanowisk odnośnie przepisów prawnych w sprawach związanych z prawem farmaceutycznym i problematyką lekową.
 • Przygotowuje odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie, oświadczenia senatorskie, pisma Rzecznika Praw Obywatelskich, skargi i wnioski obywateli oraz inną korespondencję pochodzącą od organów albo instytucji państwowych lub podmiotów niepublicznych (w tym w trybie dostępu do informacji publicznej), pozostające w zakresie tematycznym prawa farmaceutycznego.
 • Opiniuje projekty aktów normatywnych i innych dokumentów rządowych opracowywanych w Ministerstwie Zdrowia i w innych urzędach.
 • Wykonuje zadania z zakresu współpracy z Głównym Inspektoratem Farmaceutycznym oraz Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych i innymi urzędami, jednostkami i organizacjami w zakresie produktów leczniczych.
 • Uczestniczy w postępowaniach administracyjnych w zakresie spraw okołolekowych opisanych w ustawie – Prawo farmaceutyczne, w zakresie których rozstrzygnięć administracyjnych dokonuje Minister Zdrowia z wykorzystaniem potencjału Departamentu

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie prawnicze
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego na stanowisku pracy związanym z tworzeniem lub opiniowaniem aktów normatywnych o charakterze krajowym lub na stanowisku pracy związanym ze sporządzaniem innych dokumentów prawnych niż dokumenty legislacyjne, takich jak umowy, dokumenty wytwarzane w postępowaniu administracyjnym, opinie/ interpretacje prawne
 • znajomość zasad legislacji,
 • znajomość przepisów ustawy - Prawo farmaceutyczne,
 • znajomość przepisów ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego,
 • znajomość przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej,
 • bardzo dobra znajomość Ms Office,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • komunikatywność,
 • bardzo dobra organizacja pracy,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • ukończona albo realizowana aplikacja legislacyjna / radcowska / adwokacka.

Podobne oferty pracy

Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Szczytnie

Lokalizacja: warmińsko-mazurskie / Szczytno

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Zagrożenie korupcją, częste reprezentowanie urzędu na...

Firma: Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy Ministerstwo zajmuje trzy budynki „A”, „B” i „C” o następujących uwarunkowaniach technicznych: • węzeł sanitarny przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością w budynku ”B” (parter) oraz w budynku „A” (dostęp przy...

Firma: Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Ministerstwo Zdrowia w Warszawie

Data dodania: 2021-04-21

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy