Ministerstwo Finansów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 77299

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • Praca administracyjno-biurowa

 • Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie

 • Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe

 • Nietypowe godziny pracy (w tym dyżury)

Zakres zadań

 • Bierze udział w realizowanych projektach analitycznych w zakresie tworzenia nowych koncepcji oraz rozwiązań metodycznych w modelach symulacyjnych, służących ewaluacji różnych scenariuszy dochodowej i wydatkowej polityki państwa
 • Sporządza, z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania (np. R, SQL, Excel z VBA, SPSS, Stata, etc.), symulacje zadanych przez przełożonych scenariuszy zmian w systemie podatkowo-składkowo-świadczeniowym oraz analizuje obowiązujące w innych krajach rozwiązania w systemie podatkowo-składkowo- świadczeniowym
 • Analizuje i ocenia doświadczenia innych krajów w zakresie rozwiązań instytucjonalnych wspierających dyscyplinę finansów publicznych
 • Opracowuje dokumenty, informacje i analizy makroekonomiczne, w zakresie przebiegu procesów makroekonomicznych w polskiej gospodarce i jej otoczeniu zewnętrznym, leżące we właściwości wydziału
 • Opiniuje projekty aktów prawnych oraz innych dokumentów rządowych odnoszących się do sektora finansów publicznych, uwzględniając uwarunkowania wynikające z krajowych i unijnych przepisów prawa

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe na kierunku ekonomia lub informatyka lub matematyka
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze analiz lub badań naukowych lub informatyki lub polityki gospodarczej
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym komunikowanie się z przedstawicielami Unii Europejskiej i tworzenie tekstów w obszarze właściwości wydziału
 • Znajomość pakietów statystycznych lub języka programowania
 • Umiejętność analizowania i interpretacji danych statystycznych oraz informacji
 • Umiejętność współpracy w zespole
 • Umiejętność argumentowania
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka R
 • Znajomość języka SQL
 • Znajomość zagadnień i przepisów prawnych związanych z funkcjonowaniem sektora finansów publicznych, w tym dotyczących systemu podatkowo-składkowo- zasiłkowego

Podobne oferty pracy

Główny specjalista

Warunki pracy praca administracyjno – biurowa w siedzibie Urzędu, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka), praca w terenie, w zależności od potrzeb, w związku z realizowanymi...

Firma: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu

Lokalizacja: dolnośląskie / Wrocław

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Praca przy komputerze. Budynek Głównego Urzędu Statystycznego jest w znacznym zakresie dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnością. Przy wejściu do budynku GUS brak progów utrudniających wjazd wózkiem,...

Firma: Główny Urząd Statystyczny w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy Praca biurowa wykonywana w siedzibie Urzędu oraz Delegaturach Inspektoratu wymagająca wyjazdów służbowych. Praca przy monitorze ekranowym, praca pod presją czasu. Budynek przy ul. Sienkiewicza 3 jest częściowo dostosowany dla potrzeb osób...

Firma: Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

Data dodania: 2021-04-21

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy