Państwowa Agencja Atomistyki w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 77301

Warunki pracy

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy


- Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, obsługa urządzeń biurowych


- Budynek posiada wejścia z poziomu „0” dla osób poruszających się na wózkach, poprzez drzwi skrzydłowe ewakuacyjne otwierane przez ochronę budynku. Budynek posiada specjalne toalety dla osób niepełnosprawnych znajdujące się na parterze oraz na wybranych poziomach budynku

Zakres zadań

 • Analizuje i ocenia przygotowywane w departamencie projekty decyzji administracyjnych dotyczących działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące przedkładane Prezesowi PAA, w celu sprawdzenia ich zgodności z przepisami kodeksu postępowania administracyjnego oraz ustawy – Prawo atomowe
 • Wszczyna postępowania administracyjne w sprawach związanych z działalnością departamentu, kompletuje dokumentację w sprawach i przygotowuje decyzje administracyjne w celu ich przedłożenia Prezesowi PAA
 • Udziela informacji klientom w celu pomocy w interpretacji przepisów
 • Przygotowuje projekty aktów prawnych w celu przystosowania przepisów krajowych do wymagań Unii Europejskiej
 • Analizuje i ocenia z punktu widzenia zgodności z prawem administracyjnym, obowiązujące w departamencie procedury i instrukcje
 • Pogłębia wiedzę w zakresie praktycznego zastosowania przepisów ustawy - Prawo atomowe i rozporządzeń wykonawczych do ustawy oraz Kodeksu postępowania administracyjnego

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe w zakresie prawa lub administracji
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w prowadzeniu postępowań administracyjnych i przygotowywaniu decyzji administracyjnych
 • Znajomość ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • Dobra znajomość pakietu MS Office
 • Umiejętność dobrego organizowania pracy własnej
 • Umiejętność współpracy i skutecznej komunikacji
 • Wysoka kultura osobista
 • Odporność na stres
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość ustawy - Prawo atomowe
 • Znajomość prawa międzynarodowego w dziedzinie ochrony radiologicznej

Podobne oferty pracy

Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Szczytnie

Lokalizacja: warmińsko-mazurskie / Szczytno

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Zagrożenie korupcją, częste reprezentowanie urzędu na...

Firma: Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy Ministerstwo zajmuje trzy budynki „A”, „B” i „C” o następujących uwarunkowaniach technicznych: • węzeł sanitarny przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością w budynku ”B” (parter) oraz w budynku „A” (dostęp przy...

Firma: Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Państwowa Agencja Atomistyki w Warszawie

Data dodania: 2021-05-05

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy