Ministerstwo Zdrowia w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 77222

Warunki pracy


 • Departament Oceny Inwestycji mieści się Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 11 na VII piętrze; budynek jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich; w budynku jest winda i toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych; przed budynkiem są podjazdy dla wózków inwalidzkich;

 • Praca biurowa wykonywana w pozycji siedzącej przy komputerze, co najmniej 4 godziny dziennie;

 • Stanowisko zagrożone korupcją;

 • Praca pod presją czasu

 • Znaczna skala błędnie przygotowywanych lub niekompletnych dokumentów sporządzanych przez jednostki


Zakres zadań

 • Weryfikuje wnioski zakupów inwestycyjnych, w celu możliwości wprowadzenia ich do realizacji
 • Prowadzi nadzór merytoryczny w zakresie wydatków majątkowych związanych z realizacją zakupów inwestycyjnych
 • Opracowuje umowy na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych w ramach budżetu Ministra Zdrowia, w celu ich nadzoru i realizacji
 • Przygotowuje propozycje podziału środków budżetowych na zakupy inwestycyjne dla poszczególnych jednostek podległych i nadzorowanych przez Ministra Zdrowia, w celu możliwości ich finansowania z budżetu państwa
 • Przygotowuje dokumenty do kontroli dla organów kontrolnych w zakresie zakupów inwestycyjnych, w celu przedstawienia wyjaśnień
 • Prowadzi nadzór merytoryczny w zakresie współfinansowania wkładu własnego w projektach inwestycyjnych finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej, w tym w tym w ramach Programu Operacyjnego Europejska Współpraca Terytorialna i Programu Współpracy Transgranicznej, w celu prawidłowości ich realizacji

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy biurowej
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych
 • Znajomość rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa
 • Dobra znajomość obsługi komputera w tym: MS Excel oraz MS Word
 • Umiejętność współpracy, kreatywność i komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Zznajomość procedur administracyjnych
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Umiejętność samodzielnej pracy i pracy w zespole
 • Umiejętność organizacji pracy

Podobne oferty pracy

Główny specjalista

Warunki pracy praca administracyjno – biurowa w siedzibie Urzędu, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka), praca w terenie, w zależności od potrzeb, w związku z realizowanymi...

Firma: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu

Lokalizacja: dolnośląskie / Wrocław

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Praca przy komputerze. Budynek Głównego Urzędu Statystycznego jest w znacznym zakresie dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnością. Przy wejściu do budynku GUS brak progów utrudniających wjazd wózkiem,...

Firma: Główny Urząd Statystyczny w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy Praca biurowa wykonywana w siedzibie Urzędu oraz Delegaturach Inspektoratu wymagająca wyjazdów służbowych. Praca przy monitorze ekranowym, praca pod presją czasu. Budynek przy ul. Sienkiewicza 3 jest częściowo dostosowany dla potrzeb osób...

Firma: Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Ministerstwo Zdrowia w Warszawie

Data dodania: 2021-04-20

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy