Ministerstwo Finansów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 77233

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • Praca administracyjno-biurowa

 • Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie

 • Nietypowe godziny pracy (w tym dyżury)

 • Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz

Zakres zadań

 • Realizuje sprawy dotyczące sporządzania projektów opinii do projektów aktów prawnych oraz do programów i innych dokumentów, a także opracowuje interpretacje obowiązujących przepisów
 • Analizuje i opracowuje stanowiska departamentu do wniosków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) o wyrażenie przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zgody na umorzenie wierzytelności Agencji
 • Prowadzi postępowania administracyjne, w tym opracowuje projekty decyzji i postanowień Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, a także podejmuje czynności w postępowaniach w sprawach sądowo-administracyjnych, dotyczących dotacji udzielonych z budżetu państwa
 • Opracowuje projekty odpowiedzi na korespondencję z zakresu finansowanego działu oraz części budżetowych, otrzymywaną z resortów, od wojewodów, posłów i senatorów
 • Opracowuje projekt planu w koordynowanych trzech częściach i dziale oraz analizuje realizację dochodów i wydatków budżetu państwa
 • Analizuje wnioski dysponentów części budżetowych dotyczących zmian w wydatkach budżetu państwa oraz przygotowuje projekty decyzji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej wprowadzające wnioskowane zmiany

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe na kierunku ekonomia lub prawo lub administracja
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w sektorze finansów publicznych
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym czytanie i rozumienie literatury przedmiotu
 • Znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych
 • Znajomość zasad planowania i wykonywania budżetu państwa
 • Znajomość podstaw ustrojowych funkcjonowania państwa
 • Znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
 • Znajomość Kodeksu postępowania przed sądami administracyjnymi
 • Znajomość arkusza kalkulacyjnego MS Excel na poziomie średniozaawansowanym
 • Umiejętność argumentowania
 • Umiejętność współpracy w zespole
 • Umiejętność analizowania informacji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość przepisów z zakresu rolnictwa, rozwoju wsi, rynków rolnych
 • Znajomość procedury legislacyjnej

Podobne oferty pracy

Główny specjalista

Warunki pracy praca administracyjno – biurowa w siedzibie Urzędu, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka), praca w terenie, w zależności od potrzeb, w związku z realizowanymi...

Firma: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu

Lokalizacja: dolnośląskie / Wrocław

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Praca przy komputerze. Budynek Głównego Urzędu Statystycznego jest w znacznym zakresie dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnością. Przy wejściu do budynku GUS brak progów utrudniających wjazd wózkiem,...

Firma: Główny Urząd Statystyczny w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy Praca biurowa wykonywana w siedzibie Urzędu oraz Delegaturach Inspektoratu wymagająca wyjazdów służbowych. Praca przy monitorze ekranowym, praca pod presją czasu. Budynek przy ul. Sienkiewicza 3 jest częściowo dostosowany dla potrzeb osób...

Firma: Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

Data dodania: 2021-04-20

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy