Główny Inspektorat Sanitarny w Warszawie
Dyrektor Generalny Głównego Inspektoratu Sanitarnego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 77051

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera minimum 7 godz. dziennie, użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów), stanowisko pracy wymaga umiejętności pracy w sytuacjach stresowych i pod presją czasu. Charakter pracy oraz konieczność tworzenia dokumentacji wymagać będzie współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi. W związku z tym, w zależności od potrzeb, praca będzie wymagać przemieszczania się na terenie budynku i poza nim. Stres związany z pracą pod presją czasu oraz reprezentowaniem urzędu na zewnątrz. Wyjazdy służbowe krajowe z wykorzystaniem środków transportu publicznego lub samochodów służbowych. Pomieszczenie zakładu pracy uwzględnia potrzeby osób z niepełnosprawnościami w zakresie przystosowania stanowisk pracy. Obiekt posiada platformę schodową dla osób na wózkach inwalidzkich przy wejściu do budynku od ul. Targowej 65. Drzwi wejściowe do budynku od strony ul. Targowej 65 pozwalają na swobodny przejazd wózkiem inwalidzkim. W budynku Głównego Inspektoratu Sanitarnego korytarze są przestronne, pozbawione progów, ponadto obiekt wyposażony jest w dźwigi osobowe z kabinami przystosowanymi dla osób z niepełnosprawnościami. Osoby z niepełnosprawnościami mogą swobodnie korzystać z czterech toalet znajdujących się na parterze, II, IV i VI piętrze. Istnieje również możliwość dostosowania stanowiska pracy do potrzeb indywidualnej niepełnosprawności oraz korzystania z parkingu podziemnego.

Zakres zadań

 • Uczestniczy w procedowaniu projektów aktów normatywnych oraz ich nowelizacji, w szczególności wdrażających unijne regulacje prawne dotyczące wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i wody w kąpieliskach do polskiego porządku prawnego
 • Opiniuje projekty aktów prawnych, sprawozdania oraz inne dokumenty wpływające do Departamentu z zakresu wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, w kąpieliskach, miejscach okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli oraz na pływalniach
 • Przygotowuje wyjaśnienia i opinie w zakresie aktów prawnych będących w kompetencji Zespołu ds. Bezpieczeństwa Zdrowotnego Wody
 • Przygotowuje odpowiedzi na pisma, skargi, wnioski, interpelacje i zapytania Posłów i Senatorów Rzeczypospolitej Polskiej, wystąpienia podmiotów prawa międzynarodowego (Komisji Europejskiej, itp.) w zakresie kompetencji Zespołu ds. Bezpieczeństwa Zdrowotnego Wody
 • Przygotowuje odpowiedzi na wnioski o dostęp do informacji publicznej związanych z realizacją zadań merytorycznych Departamentu, w tym przygotowuje projekty odpowiedzi w zakresie zadań realizowanych przez Zespół ds. Bezpieczeństwa Zdrowotnego Wody
 • Współuczestniczy w przygotowywaniu stanowisk prezentowanych na forum UE w zakresie zadań realizowanych przez Zespół ds. Bezpieczeństwa Zdrowotnego Wody
 • Przeprowadza kontrole jednostek podległych i nadzorowanych Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz kontrole doraźne w zakresie właściwości merytorycznej Zespołu ds. Bezpieczeństwa Zdrowotnego Wody

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze lub administracyjne lub z zakresu nauk technicznych
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • Znajomość przepisów UE dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i wody w kąpieliskach
 • Znajomość przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego
 • Znajomość przepisów ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej
 • Znajomość przepisów z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę
 • Znajomość przepisów ustawy Prawo wodne z zakresu jakości wody w kąpieliskach
 • Znajomość przepisów ustawy o służbie cywilnej
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • Znajomość pakietu MS Office
 • Umiejętność poprawnego formułowania myśli w mowie i na piśmie
 • Umiejętność pracy pod presją czasu
 • Dyspozycyjność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Komunikatywność
 • Umiejętności organizacyjne i interpersonalne
 • Odporność na stres
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Umiejętność organizacji pracy własnej na stanowisku

Podobne oferty pracy

Starszy specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: permanentna obsługa klientów zewnętrznych częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe Miejsce i otoczenie...

Firma: Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz typowych urządzeń biurowych zadania wykonywane w siedzibie oraz poza siedzibą urzędu parametry środowiska pracy (oświetlenie, temperatura, hałas) w normie stres typowy związany z...

Firma: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

Lokalizacja: wielkopolskie / Poznań

Data publikacji: 2021-05-07

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz typowych urządzeń biurowych zadania wykonywane w siedzibie oraz poza siedzibą urzędu parametry środowiska pracy (oświetlenie, temperatura, hałas) w normie stres typowy związany z...

Firma: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

Lokalizacja: wielkopolskie / Poznań

Data publikacji: 2021-05-07

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Główny Inspektorat Sanitarny w Warszawie

Data dodania: 2021-04-30

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy