Ministerstwo Finansów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 77094

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


Praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie.

Zakres zadań

 • Uczestniczy w sprawowaniu nadzoru nad działalnością dyrektorów izb administracji skarbowej w zakresie czynności sprawdzających prowadzonych przez naczelników urzędów skarbowych.
 • Monitoruje działania nadzorcze dyrektorów izb administracji skarbowej, w tym określanie standardów organizacji nadzoru poprzez wprowadzanie jednolitych metod i wytycznych.
 • Uczestniczy w sprawowaniu nadzoru nad działalnością dyrektorów izb administracji skarbowej w zakresie postępowań z oświadczeniami o stanie majątkowym podlegających analizie przez naczelników urzędów skarbowych.
 • Uczestniczy w sprawowaniu nadzoru nad wykorzystaniem informacji sygnalnych wpływających do Ministerstwa dotyczących nieprawidłowości podatkowych, z wyłączeniem obszaru mediów elektronicznych i Krajowego Telefonu Interwencyjnego KAS.
 • Uczestniczy w określaniu standardów czynności sprawdzających poprzez wprowadzanie jednolitych metod i wytycznych, w tym opracowuje procedury organizacji pracy i przepływu dokumentów oraz monitoruje ich realizacje.
 • Monitoruje stopień wykorzystania plików JPK przez naczelników urzędów skarbowych w czynnościach sprawdzających.
 • Monitoruje działania nadzorcze dyrektorów izb administracji skarbowej, w tym określanie standardów organizacji nadzoru poprzez wprowadzanie jednolitych metod i wytycznych.
 • Realizuje sprawy związane z pełnieniem roli właściciela biznesowego narzędzia JPK LUNETKA oraz współpracuje z Pierwszym Zespołem Systemów Centralnych – Centrum Kompetencyjne pełniącym rolę wsparcia technicznego JPK.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze czynności sprawdzających
 • Znajomość zasad funkcjonowania KAS
 • Znajomość ustawy Ordynacja podatkowa oraz rozporządzeń wykonawczych do ustawy
 • Znajomość ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych oraz rozporządzeń wykonawczych do ustaw
 • Umiejętność interpretacji i stosowania przepisów prawa
 • Umiejętność współpracy w zespole
 • Umiejętność analizowania informacji
 • Niepełnienie służby zawodowej ani niepracowanie w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 306, 284 i 322), ani niebycie ich współpracownikiem
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Zaawansowana znajomość arkusza kalkulacyjnego MS Excel

Podobne oferty pracy

Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Szczytnie

Lokalizacja: warmińsko-mazurskie / Szczytno

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Zagrożenie korupcją, częste reprezentowanie urzędu na...

Firma: Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy Ministerstwo zajmuje trzy budynki „A”, „B” i „C” o następujących uwarunkowaniach technicznych: • węzeł sanitarny przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością w budynku ”B” (parter) oraz w budynku „A” (dostęp przy...

Firma: Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

Data dodania: 2021-04-16

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy