Ministerstwo Finansów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 77098

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • Praca administracyjno-biurowa

 • Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie

 • Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe

Zakres zadań

 • Buduje narzędzia analityczne oraz udoskonala i weryfikuje z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania ich własności prognostyczne i symulacyjne
 • Sporządza dokumenty i opracowania prezentujące wyniki analiz makroekonomicznych i sektorowych
 • Bierze udział w przygotowywaniu zleconych analiz z zakresu prowadzonej przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Radę Ministrów polityki gospodarczej, w tym w zakresie oceny/przygotowywania Ocen Skutków Regulacji
 • Rozwija bazy danych wykorzystywane przez istniejące/budowane modele makroekonomiczne i sektorowe, w tym poszukuje nowe źródła informacji pozwalające na lepsze przygotowanie założeń egzogenicznych
 • Bierze udział w spotkaniach z ekspertami zagranicznymi (przedstawicielami Banku Światowego, Komisji Europejskiej) w konferencjach, w tym naukowych w kraju oraz za granicą

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe na kierunku ekonomia lub matematyka lub statystyka lub informatyka
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze prognoz lub analiz makroekonomicznych
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym komunikowanie się z przedstawicielami Unii Europejskiej i tworzenie tekstów w obszarze właściwości wydziału
 • Znajomość teorii mikroekonomii i makroekonomii
 • Znajomość metod i narzędzi statystyczno- ekonometrycznych, metod prognozowania
 • Znajomość praktyczna pakietów statystyczno- ekonometrycznych (np. Eviews, GAMS/MPSGE, R), w tym umiejętność programowania w tych środowiskach obliczeniowych
 • Umiejętność analizowania informacji
 • Umiejętność współpracy w zespole
 • Umiejętność argumentowania
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość metodologii Europejskiego Systemu Rachunków Narodowych (ESA)
 • Znajomość i rozeznanie w zakresie makroekonomicznych danych publikowanych przez instytucje zewnętrzne m.in. GUS, NBP i Eurostat
 • Umiejętność programowania w języku np. VBA, C++, C# lub Java

Podobne oferty pracy

Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Szczytnie

Lokalizacja: warmińsko-mazurskie / Szczytno

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Zagrożenie korupcją, częste reprezentowanie urzędu na...

Firma: Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy Ministerstwo zajmuje trzy budynki „A”, „B” i „C” o następujących uwarunkowaniach technicznych: • węzeł sanitarny przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością w budynku ”B” (parter) oraz w budynku „A” (dostęp przy...

Firma: Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

Data dodania: 2021-04-16

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy