Ministerstwo Finansów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 77099

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • Praca administracyjno-biurowa

 • Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie

Zakres zadań

 • Opracowuje projekty decyzji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej dotyczące podziału rezerw celowych i rezerwy ogólnej na wydatki inwestycyjne oraz projekty decyzji Ministra o zapewnieniu finansowania wydatków
 • Rozpatruje i opiniuje wnioski o przeniesienia wydatków inwestycyjnych w trybie art. 171 ustawy o finansach publicznych i opracowuje projekty stanowiska Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej
 • Realizuje prace związane z procesem planowania budżetowego wydatków inwestycyjnych: analizuje materiały planistyczne, prowadzi uzgodnienia z dysponentami, opracowuje plan wydatków budżetowych na realizację zadań inwestycyjnych oraz opracowuje uzasadnienia opisowe wydatków inwestycyjnych planowanych we wszystkich częściach budżetowych
 • Realizuje prace związane z opracowywaniem rocznych i półrocznych sprawozdań z wykonania wydatków budżetowych na inwestycje oraz wykonania rezerw celowych na inwestycje
 • Opracowuje projekty odpowiedzi na zapytania komórek organizacyjnych Ministerstwa, dysponentów części budżetowych, jednostek samorządu terytorialnego i innych jednostek sektora finansów publicznych oraz opracowuje opinie do projektów aktów prawnych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe na kierunku ekonomia lub finanse lub zarządzanie lub administracja
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze finansów publicznych
 • Znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych
 • Znajomość przepisów z zakresu finansowania inwestycji
 • Znajomość arkusza kalkulacyjnego MS Excel na poziomie średniozaawansowanym
 • Umiejętność analizowania informacji
 • Umiejętność argumentowania
 • Umiejętność współpracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość systemu TREZOR

Podobne oferty pracy

Główny specjalista

Warunki pracy praca administracyjno – biurowa w siedzibie Urzędu, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka), praca w terenie, w zależności od potrzeb, w związku z realizowanymi...

Firma: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu

Lokalizacja: dolnośląskie / Wrocław

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Praca przy komputerze. Budynek Głównego Urzędu Statystycznego jest w znacznym zakresie dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnością. Przy wejściu do budynku GUS brak progów utrudniających wjazd wózkiem,...

Firma: Główny Urząd Statystyczny w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy Praca biurowa wykonywana w siedzibie Urzędu oraz Delegaturach Inspektoratu wymagająca wyjazdów służbowych. Praca przy monitorze ekranowym, praca pod presją czasu. Budynek przy ul. Sienkiewicza 3 jest częściowo dostosowany dla potrzeb osób...

Firma: Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

Data dodania: 2021-04-16

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy