Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 76880

Warunki pracy


 • permanentna obsługa klientów zewnętrznych

 • częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz

 • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe


 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • wejście do budynku „A” i „B” przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych

 • brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych na wysoki parter w budynku A, na którym usytuowana jest jedna z sal konferencyjnych

 • szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne w budynkach przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych

 • windy dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych

 • węzeł sanitarny przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku „A” (dostęp przy pomocy osób trzecich) oraz w budynku „B” (parter)

 • praca w pokoju wieloosobowym

 • praca przy komputerze oraz/lub przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, skaner

Zakres zadań

 • prowadzi obsługę procesu legislacyjnego opracowując projekty aktów prawnych i założeń do projektów aktów prawnych oraz innych dokumentów rządowych powszechnie obowiązujących inicjowanych przez Ministerstwo,
 • dokonuje analiz prawnych, w zakresie gospodarki nieruchomościami dotyczących wykonywania, ograniczania lub pozbawiania praw do nieruchomości w szczególności pozyskiwania nieruchomości na cele publiczne z uwzględnieniem regulacji prawnych o charakterze wywłaszczeniowym oraz likwidacji rodzinnych ogrodów działkowych,
 • monitoruje stan prawny i orzecznictwa w zakresie spraw należących do właściwości Wydziału, w tym w szczególności: analizuje aktualny stan prawny, orzecznictwa i poglądów doktryny/opinii, oraz analizuje planowane zmiany prawne.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w zakresie gospodarki nieruchomościami - doradztwa, obsługi prawnej lub legislacji.
 • znajomość przepisów dotyczących gospodarowania nieruchomościami, w tym w szczególności: Ustawy o gospodarce nieruchomościami, , Ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, przepisów dotyczących problematyki lokalizacji i realizacji inwestycji celu publicznego,
 • znajomość przepisów Kodeksu cywilnego i Kodeksu postępowania administracyjnego,
 • umiejętność interpretacji przepisów,
 • znajomość Zasad techniki prawodawczej,
 • myślenie analityczne,
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, rzetelność.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne oferty pracy

  Starszy specjalista

  Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: permanentna obsługa klientów zewnętrznych częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe Miejsce i otoczenie...

  Firma: Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: wczoraj

  Więcej informacji

  Starszy specjalista

  Warunki pracy praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz typowych urządzeń biurowych zadania wykonywane w siedzibie oraz poza siedzibą urzędu parametry środowiska pracy (oświetlenie, temperatura, hałas) w normie stres typowy związany z...

  Firma: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

  Lokalizacja: wielkopolskie / Poznań

  Data publikacji: 2021-05-07

  Więcej informacji

  Starszy specjalista

  Warunki pracy praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz typowych urządzeń biurowych zadania wykonywane w siedzibie oraz poza siedzibą urzędu parametry środowiska pracy (oświetlenie, temperatura, hałas) w normie stres typowy związany z...

  Firma: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

  Lokalizacja: wielkopolskie / Poznań

  Data publikacji: 2021-05-07

  Więcej informacji

  Szczegóły ogłoszenia

  Firma: Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii w Warszawie

  Data dodania: 2021-04-27

  Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

  Najnowsze oferty pracy:

  Więcej ofert pracy