Ministerstwo Aktywów Państwowych w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 76907

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • Praca przy komputerze.

 • Praca pod presją czasu.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • praca w budynku przy ul. Krucza 36/Wspólna 6,

 • miejsce pracy: VI p.,

 • budynek częściowo przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych: wejście do budynku jest utwardzone
  z wkładem antypoślizgowym, wyposażone w automatyczne drzwi rozsuwne, pochylnię i transporter przyschodowy. Windy przystosowane do wjazdu wózków inwalidzkich, posiadające przyciski sterujące umożliwiające odczyt w alfabecie Braille’a, sygnalizację dźwiękową oraz niektóre - syntezator mowy. Budynek może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo: korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami,  niektóre toalety przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Pozyskuje, gromadzi i przetwarza informacje dotyczące sytuacji ekonomiczno-finansowej spółek, w których prawa z akcji i udziałów wykonuje Minister
 • Przygotowuje opinie, analizy i stanowiska z zakresu makroekonomii, dotyczące projektów, zdarzeń i zmian mogących mieć wpływ na prowadzoną przez Ministra politykę właścicielską, w tym w zakresie właściwości Departamentu
 • Uczestniczy w pracach, w kraju i na forum UE, związanych z realizacją polityki właścicielskiej Skarbu Państwa, w odniesieniu do nadzorowanych spółek – między innymi opracowuje stanowiska strony polskiej oraz wkłady do takich stanowisk w zakresie projektów europejskich aktów prawnych, uczestniczy w pracach związanych z notyfikacją pomocy publicznej
 • Opiniuje projekty regulacji prawnych oraz bierze udział w realizowaniu zadań związanych z przeprowadzeniem procesu legislacyjnego tych regulacji, uczestniczy w pracach związanych z implementowaniem prawa europejskiego
 • Uczestniczy w opracowywaniu odpowiedzi na wpływające pytania, skargi i wnioski obywateli oraz interpelacje i zapytania poselskie

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe ekonomiczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w zakresie wykonywania analiz ekonomicznych
 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „tajne” lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1
 • Znajomość przepisów z zakresu rachunkowości
 • Znajomość przepisów Kodeksu spółek handlowych
 • Znajomość prawa rynku kapitałowego
 • Znajomość zagadnień związanych z analizą finansowo-ekonomiczną przedsiębiorstw i funkcjonowaniem rynku kapitałowego
 • Znajomość procesów społeczno-gospodarczych
 • Znajomość ogólnodostępnych baz danych społecznych i gospodarczych (GUS, Eurostat, OECD, agendy ONZ i innych)
 • Umiejętność samodzielnego wyszukiwania danych ogólnodostępnych oraz danych z serwisów płatnych
 • Umiejętność zwięzłego redagowania tekstów
 • Umiejętności interpersonalne: komunikatywność, w tym umiejętność argumentowania, umiejętność pracy w zespole, umiejętność analitycznego myślenia, kreatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne oferty pracy

  Główny specjalista

  Warunki pracy praca administracyjno – biurowa w siedzibie Urzędu, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka), praca w terenie, w zależności od potrzeb, w związku z realizowanymi...

  Firma: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu

  Lokalizacja: dolnośląskie / Wrocław

  Data publikacji: dzisiaj

  Więcej informacji

  Specjalista

  Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Praca przy komputerze. Budynek Głównego Urzędu Statystycznego jest w znacznym zakresie dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnością. Przy wejściu do budynku GUS brak progów utrudniających wjazd wózkiem,...

  Firma: Główny Urząd Statystyczny w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: dzisiaj

  Więcej informacji

  Specjalista

  Warunki pracy Praca biurowa wykonywana w siedzibie Urzędu oraz Delegaturach Inspektoratu wymagająca wyjazdów służbowych. Praca przy monitorze ekranowym, praca pod presją czasu. Budynek przy ul. Sienkiewicza 3 jest częściowo dostosowany dla potrzeb osób...

  Firma: Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: dzisiaj

  Więcej informacji

  Szczegóły ogłoszenia

  Firma: Ministerstwo Aktywów Państwowych w Warszawie

  Data dodania: 2021-04-13

  Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

  Najnowsze oferty pracy:

  Więcej ofert pracy