Urząd do Spraw Cudzoziemców w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 76910

Warunki pracy

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,

 • obsługa klientów wewnętrznych i zewnętrznych,

 • w budynku nieprzystosowanym dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Realizuje zadania dotyczące naborów prowadzonych w urzędzie, sporządza wymagane analizy, zestawienia i ankiety dotyczące naborów w celu optymalnej realizacji polityki obsadzania wolnych stanowisk w korpusie służby cywilnej i poza nim.
 • Organizuje i monitoruje proces służby przygotowawczej pracowników urzędu, w tym proponuje rozwiązania służące efektywnemu przeprowadzaniu służby przygotowawczej i adaptacji pracowników.
 • Realizuje zadania związane z pierwszą oceną w służbie cywilnej oraz oceną okresową w służbie cywilnej, w tym monitoruje proces dokonywania ocen przez pracowników urzędu.
 • Realizuje sprawy i współpracuje z komórkami organizacyjnymi urzędu w zakresie przygotowania i aktualizacji opisów stanowisk pracy, sporządza wymagane zestawienia i analizy celem właściwego wykorzystania opisów stanowisk w procesie zarządzania kadrami.
 • Koordynuje programy dotyczące jakości pracy i komunikacji w urzędzie, w celu zapewnienia efektywnego zarządzania zasobami ludzkimi.
 • Współuczestniczy w procesie zgłaszania kandydatów do udziału w misjach EASO oraz innych programach organizowanych przy udziale urzędów administracji rządowej czy też instytucji UE.
 • Koordynuje i organizuje proces naboru do urzędu absolwentów Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami, wg których absolwenci Szkoły mają obowiązek podjęcia i wykonywania pracy w urzędach administracji na stanowiskach, pozostawionych im do dyspozycji przez Prezesa Rady Ministrów.
 • Prowadzi oraz inicjuje działania mające na celu budowanie pozytywnego wizerunku urzędu m.in. poprzez udział w targach pracy, opracowywanie materiałów i treści zamieszczanych na portalu wewnętrznym i mediach społecznościowych w zakresie kompetencji Wydziału.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w tym 1 rok w administracji publicznej.
 • Ogólna znajomość przepisów kodeksu pracy.
 • Wiedza z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, w tym w szczególności: znajomość metod rekrutacji i selekcji, oraz zasad sporządzania opisów stanowisk pracy i dokonywania ocen okresowych w służbie cywilnej.
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1.
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów.
 • Umiejętność współpracy i komunikacji,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie z zakresu rekrutacji i selekcji.
 • Przeszkolenie z zakresu obsługi klienta.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2.
 • Kreatywność i inicjatywa w działaniu.

Podobne oferty pracy

Główny specjalista

Warunki pracy praca administracyjno – biurowa w siedzibie Urzędu, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka), praca w terenie, w zależności od potrzeb, w związku z realizowanymi...

Firma: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu

Lokalizacja: dolnośląskie / Wrocław

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Praca przy komputerze. Budynek Głównego Urzędu Statystycznego jest w znacznym zakresie dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnością. Przy wejściu do budynku GUS brak progów utrudniających wjazd wózkiem,...

Firma: Główny Urząd Statystyczny w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy Praca biurowa wykonywana w siedzibie Urzędu oraz Delegaturach Inspektoratu wymagająca wyjazdów służbowych. Praca przy monitorze ekranowym, praca pod presją czasu. Budynek przy ul. Sienkiewicza 3 jest częściowo dostosowany dla potrzeb osób...

Firma: Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Urząd do Spraw Cudzoziemców w Warszawie

Data dodania: 2021-04-27

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy