Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 76836

Warunki pracy

- praca przy komputerze pow. 4 godzin dziennie,


- permanentna obsługa klientów zewnętrznych,


- budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Bieżące ustalanie i egzekwowanie należności z tytułu dochodów budżetowych.
 • Prawidłowa dekretacja i ewidencja na kontach księgi głównej raportów kasowych i bankowych z tytułu dochodów budżetowych według aktualnie obowiązującej klasyfikacji budżetowej oraz zgodnie z Zasadami (polityką) rachunkowości oraz obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.
 • Bieżąca analiza dochodów budżetowych oraz sporządzanie sprawozdań budżetowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Prowadzenie rejestru sprzedaży Monitora Sądowego i Gospodarczego oraz zamieszczanych w nim ogłoszeń.
 • Sporządzanie deklaracji VAT.
 • Uzgadnianie wysokości dochodów z tytułu sprzedaży Monitora Sądowego i Gospodarczego.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze rachunkowości i finansów
 • Znajomość ustawy o rachunkowości
 • Zorientowanie na osiąganie celów, doskonalenie zawodowe, identyfikacja z misją urzędu, pozytywne podejście do klienta, otwartość na zmiany, radzenie sobie z presją, umiejętność współpracy, myślenie analityczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie z zakresu finansów publicznych
 • Przeszkolenie z zakresu rachunkowości
 • Przeszkolenie z zakresu sprawozdawczości
 • Przeszkolenie z zakresu podatku od towarów i usług

Podobne oferty pracy

Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Szczytnie

Lokalizacja: warmińsko-mazurskie / Szczytno

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Zagrożenie korupcją, częste reprezentowanie urzędu na...

Firma: Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy Ministerstwo zajmuje trzy budynki „A”, „B” i „C” o następujących uwarunkowaniach technicznych: • węzeł sanitarny przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością w budynku ”B” (parter) oraz w budynku „A” (dostęp przy...

Firma: Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie

Data dodania: 2021-04-24

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy