Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA w Warszawie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 76757

Warunki pracy

Wejście do budynku przy ul. Pruszkowskiej 17 posiada podjazd dla wózków inwalidzkich. W budynku znajdują się dwie windy. Miejsce pracy znajduje się na ósmym piętrze. Praca wymaga przemieszczania się po budynku w celu realizacji
zadań.
1. Praca biurowa;
2. Wymuszona pozycja ciała związana z wykonywaniem większości zadań w pozycji siedzącej;
3. Praca przy komputerze powyżej 4 godzin;
4. Użytkowane sprzęty: komputer, drukarka, niszczarka;3
5. Oświetlenie naturalne i sztuczne;
6. Pole elektromagnetyczne.

Zakres zadań

 • Opracowuje treść wydawanych przez Dyrektora Zakładu upoważnień, na podstawie potrzeb zgłoszonych przez komórki organizacyjne, w tym samodzielne stanowiska jednoosobowe lub wieloosobowe.
 • Prowadzi rejestr upoważnień udzielanych przez Dyrektora Zakładu.
 • Ewidencjonuje wydawane w Zakładzie wewnętrzne akty i prowadzi ich bazę.
 • Współpracuje z właściwymi merytorycznie komórkami organizacyjnymi, w tym samodzielnymi stanowiskami jednoosobowymi lub wieloosobowymi, w opracowywaniu projektów upoważnień.
 • Prowadzi wewnętrzne uzgodnienia z właściwymi merytorycznie komórkami organizacyjnymi, w tym samodzielnymi stanowiskami jednoosobowymi lub wieloosobowymi, w sprawie projektowanych wewnętrznych aktów wydawanych w Zakładzie, zgodnie z obowiązującym Regulaminem organizacyjnym komórek organizacyjnych Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
 • Opracowuje projekty wewnętrznych aktów prawnych w zakresie obszaru działania Wydziału.
 • Bierze udział w powoływanych w Zakładzie zespołach zadaniowych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego
 • Umiejętność wykorzystywania obowiązujących przepisów prawnych;
 • Umiejętność redagowania zwięzłych i wyrazistych tekstów oraz jasnego i prostego formułowania komunikatów;
 • Bardzo dobra umiejętność organizowania pracy własnej;
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Komunikatywność.

Podobne oferty pracy

Starszy specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: permanentna obsługa klientów zewnętrznych częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe Miejsce i otoczenie...

Firma: Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz typowych urządzeń biurowych zadania wykonywane w siedzibie oraz poza siedzibą urzędu parametry środowiska pracy (oświetlenie, temperatura, hałas) w normie stres typowy związany z...

Firma: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

Lokalizacja: wielkopolskie / Poznań

Data publikacji: 2021-05-07

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz typowych urządzeń biurowych zadania wykonywane w siedzibie oraz poza siedzibą urzędu parametry środowiska pracy (oświetlenie, temperatura, hałas) w normie stres typowy związany z...

Firma: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

Lokalizacja: wielkopolskie / Poznań

Data publikacji: 2021-05-07

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA w Warszawie

Data dodania: 2021-04-09

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy