Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 76635

Warunki pracy

Ministerstwo zajmuje trzy budynki „A”, „B” i „C” o następujących uwarunkowaniach technicznych:
• węzeł sanitarny przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością w budynku ”B” (parter) oraz w budynku „A” (dostęp przy pomocy osób trzecich)
• wejście do budynków przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością
• szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne w budynkach przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością
• windy dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością
• brak podjazdu dla osób z niepełnosprawnością na wysoki parter w budynku A, na którym usytuowana jest jedna z sal konferencyjnych


 


Inne warunki, dotyczące charakteru stanowiska pracy:
• praca przy komputerze oraz/lub przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, skaner


 


• rekrutacja zdalna (cały proces, od aplikowania do rozmowy kwalifikacyjnej, jest prowadzony zdalnie, bez wychodzenia z domu)

Zakres zadań

 • Prowadzi sprawy organizacji kontroli zewnętrznej prowadzonej w Ministerstwie przez organy kontrolne w zakresie: obsługi kontroli zewnętrznej prowadzonej w Ministerstwie przez Najwyższą Izbę Kontroli i inne organy kontrolne oraz monitorowania komórek organizacyjnych Ministerstwa w zakresie terminowego przekazywania propozycji stanowisk; monitorowania realizacji zaleceń pokontrolnych, będących we właściwości Departamentu sformułowanych po kontrolach przeprowadzonych przez organy kontroli zewnętrznej
 • Obsługuje organizacyjnie proces: udzielania odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie kontroli, sporządzania projektów właściwych pism w oparciu o otrzymane materiały, parafowania, podpisywania oraz zgłaszania zastrzeżeń do dokumentów z kontroli, konsultowania i przygotowania stanowiska Ministra do informacji NIK o wynikach przeprowadzonych kontroli, we współpracy z komórkami organizacyjnymi Ministerstwa i jednostkami kontrolowanymi przez zewnętrzne organy kontroli
 • Współpracuje z kontrolerami kontroli zewnętrznej, w zakresie organizacji działań kontrolnych na terenie Ministerstwa
 • Gromadzi i opracowuje okresowe informacje statystyczne o odbytych kontrolach zewnętrznych, ewidencjonuje i przechowuje materiały z kontroli zewnętrznych
 • Monitoruje realizację i terminowość wykonania wniosków i zaleceń pokontrolnych sformułowanych po kontrolach przeprowadzonych przez organy kontroli zewnętrznej oraz prowadzi rejestr zaleceń pokontrolnych z kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w Ministerstwie na zasadach i w trybie określonych odrębnym zarządzeniem
 • Koordynuje udzielanie informacji publicznej w zakresie właściwości Departamentu oraz wykonuje zadania w ramach zarządzania kryzysowego oraz powszechnego obowiązku obrony w zakresie planowania operacyjnego określone odrębnymi przepisami
 • Prowadzi sprawy związane z tworzeniem i opiniowaniem projektów aktów normatywnych i innych dokumentów rządowych oraz związanych z tworzeniem i opiniowaniem projektów aktów wewnętrznych w zakresie zagadnień związanych z kontrolami zewnętrznymi
 • Bierze udział w kontrolach planowych i doraźnych komórek organizacyjnych Ministerstwa, organów i jednostek podległych lub nadzorowanych przez Ministra, podmiotów, które otrzymały środki budżetowe z części budżetu państwa, której dysponentem jest Minister, kontrolach projektów realizowanych z udziałem środków budżetu państwa

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej lub na stanowisku związanym z prowadzeniem kontroli lub obsługą kontroli zewnętrznych
 • Znajomość zagadnień z zakresu: funkcjonowania administracji publicznej, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o ochronie danych osobowych, praktycznego stosowania prawa dotyczącego trybu prowadzenia kontroli przez organy kontroli (NIK, UKS, KPRM i inne)
 • Umiejętność organizacji pracy i zorientowanie na osiąganie celów
 • Skuteczna komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne oferty pracy

  Starszy specjalista

  Warunki pracy - praca przy komputerze pow. 4 godzin dziennie, - kontakt z klientem zewnętrznym, - praca pod presją czasu, - budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zakres zadań ma następujące zadania: Prowadzenie postępowań administracyjnych...

  Firma: Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: dzisiaj

  Więcej informacji

  Główny specjalista

  Warunki pracy - praca przy komputerze pow. 4 godzin dziennie, - praca pod presją czasu, - krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, - zagrożenie korupcją, - kontakt z klientem zewnętrznym, - budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zakres...

  Firma: Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: dzisiaj

  Więcej informacji

  Starszy specjalista

  Warunki pracy • Realizacja zadań typowych dola inspektora nadzoru budowlanego branży ogólnobudowlanej. • Praca z wykorzystaniem oprogramowania biurowego oraz programów kosztorysowych związana z przygotowanie programów funkcjonalnych i inwestycyjnych. •...

  Firma: Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku

  Lokalizacja: podlaskie / Białystok

  Data publikacji: wczoraj

  Więcej informacji

  Szczegóły ogłoszenia

  Firma: Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie

  Data dodania: 2021-04-07

  Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

  Najnowsze oferty pracy:

  Więcej ofert pracy