Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 76685

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań • obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego, w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne, mailowe

 • częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz

 • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe


 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy • węzły sanitarne w przestrzeni ogólnodostępnej przystosowane dla osób niepełnosprawnych (na parterze - 2 szt., na I piętrze - 2 szt.)

 • winda dostosowana do szczególnych potrzeb osób niepełnosprawnych

 • wejście do obiektu od strony pl. Trzech Krzyży przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo

 • wejście do obiektu od strony ul. Wspólnej - częściowo przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo (pochylnie)

 • ciągi komunikacyjne przystosowane do szczególnych potrzeb osób niepełnosprawnych

 • praca w pokoju wieloosobowym

 • praca przy komputerze oraz/lub przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, skaner

Zakres zadań

 • prowadzi sprawy związane z ochroną środowiska i oceną wpływu polityki środowiskowej na funkcjonowanie przedsiębiorstw,
 • prowadzi obsługę procesu legislacyjnego w obszarze polityki energetycznej, w tym pod kątem wpływu na przemysł,
 • bierze udział w postępowaniach przed organami Unii Europejskiej, zajmuje się między innymi przygotowywaniem dokumentów inicjujących postępowanie (np. notyfikacja systemu rekompensat),
 • współpracuje z przemysłem energochłonnym w obszarze kształtowania warunków działalności gospodarczej oraz prowadzi grupy KIS dotyczące gospodarki wodnej,
 • zarządza projektami realizowanymi w ramach 2.4 PO IR, gdzie określa ogólną koncepcję projektu i jego zmian, analizuje uwarunkowania, otoczenie biznesowe projektu oraz opracowuje harmonogram prac projektowych,
 • organizuje spotkania i wydarzenia krajowe oraz międzynarodowe Ministerstwa, zapewnia obsługę udziału prelegentów oraz zajmuje się przygotowywaniem spotkań pod kątem merytorycznym.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze polityki środowiskowej, klimatyczno-energetycznej lub gospodarki o obiegu zamkniętym.
 • znajomość systemu gospodarki odpadami w Polsce,
 • znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie zamówień realizowanych przez komórkę,
 • znajomość zasad techniki prawodawczej i procesu legislacyjnego,
 • znajomość legislacji w obszarze rynku energii,
 • znajomość koncepcji gospodarki o obiegu zamkniętym w tym w szczególności w zakresie odpadów,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2,
 • umiejętność obsługi MS Office: Word, Excel,
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, rzetelność,
 • myślenie analityczne,
 • wystąpienia publiczne.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne oferty pracy

  Starszy specjalista

  Warunki pracy Praca biurowa przy monitorze ekranowym w wymiarze powyżej 4 godzin dziennie Narzędzia pracy: komputer i sprzęt biurowy Budynek przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami Praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu Praca w pokoju, który...

  Firma: Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: dzisiaj

  Więcej informacji

  Starszy specjalista

  Warunki pracy Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, praca w terenie, wyjazdy służbowe, w budynku znajdującym się w centrum Warszawy, nieprzystosowanym dla potrzeb osób...

  Firma: Urząd do Spraw Cudzoziemców w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: dzisiaj

  Więcej informacji

  Starszy specjalista

  Warunki pracy - praca jednozmianowa w godzinach od 7:30 do 15:30; - budynek nie jest przystosowany do osób niepełnosprawnych; - budynek nie posiada windy; - narzędzia i materiały pracy - komputer, drukarka, fax, telefon; - wyjazdy służbowe (teren działania...

  Firma: Nadodrzański Oddział Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim

  Lokalizacja: lubuskie / Krosno Odrzańskie

  Data publikacji: dzisiaj

  Więcej informacji

  Szczegóły ogłoszenia

  Firma: Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii w Warszawie

  Data dodania: 2021-04-07

  Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

  Najnowsze oferty pracy:

  Więcej ofert pracy