Komenda Główna Policji w Warszawie
Komendant Główny Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 76295

Warunki pracy

Warunki dot. charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • nietypowe godziny pracy (w tym dyżury),

 • zagrożenie korupcją.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • naturalne i sztuczne oświetlenie,

 • wymuszona pozycja ciała,

 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin,

 • brak windy w budynku, brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Administruje warstwą hypervisor, maszynami wirtualnymi i systemami operacyjnymi systemów międzynarodowych utrzymywanych w wydziale (w tym monitoruje sprawność działania serwerów, optymalizuje procesy przetwarzania danych, modernizuje zastosowane rozwiązania niezbędne w procesie rozwoju systemu)
 • Analizuje i rozwiązuje problemy użytkowników systemów międzynarodowych
 • Bierze udział w projektowaniu i modernizacji usług świadczonych przez wydział w tym testowaniu i przyjęciu w utrzymanie
 • Analizuje i definiuje wymagania, opracowuje specyfikacje wymagań oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia związanych z utrzymaniem systemów międzynarodowych
 • Uczestniczy w pracach komisji przetargowych, komitetów sterujących, zespołów i grup eksperckich w związku z realizowanymi w wydziale i biurze przedsięwzięciami teleinformatycznymi, w tym również w spotkaniach organizowanych przez organy unijne
 • Opracowuje procedury eksploatacyjne i awaryjne do utrzymywanych systemów informatycznych, w szczególności związanych z systemami operacyjnymi i warstwą wirtualizacyjną
 • Współpracuje z ekspertami z dziedziny IT – pracownikami agencji unijnych i działów IT wybranych instytucji administracji publicznej, pracownikami firm zewnętrznych w ramach realizowanych umów utrzymaniowych
 • Proponuje nowe oraz zmiany w istniejących procesach zarządzania usługami w wydziale

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe o profilu informatycznym lub pokrewnym
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 2 lat doświadczenia w obsłudze i/lub administracji systemów informatycznych
 • Dostęp do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym, w tym rozumienie dokumentacji technicznej
 • Bardzo dobra znajomość systemów operacyjnych Linux RedHat
 • Dobra znajomość wirtualizacji (KVM lub OVM lub VMWare)
 • Znajomość rozwiązań do monitorowania systemów
 • Znajomość zasad bezpieczeństwa systemów serwerowych
 • Znajomość konfiguracji serwerów TCP/IP
 • Znajomość zagadnień z zakresu systemów informatycznych (infrastruktura, dokumentacja techniczna)
 • Operatywność, inicjatywa i zaangażowanie
 • Dyspozycyjność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Szkolenia specjalistyczne z zakresu administracji systemami operacyjnymi i platformami wirtualizacyjnymi w tym: zaawansowana administracja systemami operacyjnymi rodziny Linux, administracja systemami operacyjnymi rodziny Windows Server, podstawy administrowania bazami danych Oracle, podstawy administrowania serwerami aplikacyjnymi
 • Dobra znajomość systemów operacyjnych Windows Server 2008/2012
 • Znajomość rozwiązań wysokiej dostępności (HA)
 • Umiejętność tworzenia i systematycznego utrzymywania procedur i dokumentacji
 • Praktyczna znajomość sieci ethernet, TCP/IP (vlan, switching, routing)
 • Dobra znajomość zagadnień storage SAN/NAS (IBM, HP, Cisco)
 • Dobra znajomość zagadnień systemów backupu
 • Umiejętność szybkiego rozwiązywania problemów
 • Zdolności analityczne i prognozowania
 • Kreatywność
 • Samodzielność
 • Bardzo dobra organizacja pracy
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Zdolności komunikacyjne i interpersonalne w tym nawiązywania kontaktów
 • Znajomość technik negocjacyjnych

Podobne oferty pracy

Główny specjalista

Warunki pracy kontakty z klientem zewnętrznym, zagrożenie korupcją, miejsce pracy: I piętro, drzwi wewnętrzne i do pokoi biurowych o szer. 90 cm bez progów, Urząd Zamówień Publicznych wynajmuje 4 piętra w budynku 8-piętrowym, na każdym piętrze...

Firma: Urząd Zamówień Publicznych w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Analityk

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań praca umysłowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, stanowisko pracy wyposażone w komputer stacjonarny i inne urządzenia biurowe, warunki organizacyjno-techniczne...

Firma: Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku

Lokalizacja: pomorskie / Sopot

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Główny specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca przemieszczania się pomiędzy pokojami i piętrami, obsługa urządzeń biurowych (komputer, drukarka,...

Firma: Główny Urząd Nadzoru Budowlanego w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Komenda Główna Policji w Warszawie

Data dodania: 2021-04-01

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy