Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 76474

Warunki pracy

Praca przy komputerze wymagająca wymuszonej pozycji ciała - powyżej 4 godzin dziennie. Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, faks. Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach w zakresie podjazdu oraz toalet. W budynku nie ma windy. Oświetlenie w pomieszczeniach naturalne i sztuczne. Temperatura w pomieszczeniach nie mniejsza niż 18° Celsjusza z wentylacją grawitacyjną i klimatyzacją. Monotonia pracy.

Zakres zadań

 • Przygotowuje i udziela, we współpracy z pozostałymi komórkami wewnętrznymi, odpowiedzi na zapytania uprawnionych organów w zakresie danych zawartych w KREPTD;
 • Udziela informacji punktom kontaktowym państw członkowskich UE;
 • Obsługuje merytorycznie elektroniczne wnioski i formularze systemu KREPTD oraz elektroniczną skrzynkę podawczą GITD w zakresie KREPTD;
 • Analizuje, uzupełnia i poprawia informacje przekazane przez inne organy;
 • Pozyskuje dane z rejestrów publicznych odnośnie przewoźników drogowych i zarządzających transportem;
 • Przekazuje informacje i dokumenty do właściwego starosty;
 • Analizuje naruszenia i cyklicznie weryfikuje wymóg dobrej reputacji oraz rejestruje wyniki postępowania w sprawie oceny czy utrata dobrej reputacji stanowi proporcjonalną reakcję;
 • Udziela odpowiedzi zgodnie z kompetencjami administratora KREPTD m.in. na zapytania starostw o dobrą reputację.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego doświadczenia zawodowego;
 • Znajomość przepisów: ustawy o transporcie drogowym, aktów prawnych Unii Europejskiej z zakresu transportu drogowego, ustawy o transporcie drogowym, znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego;
 • Znajomość struktury organizacyjnej Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego;
 • Kompetencje: dzielenie się wiedzą i doświadczeniem, samodzielność, orientacja na klienta, komunikatywność, umiejętność organizacji pracy własnej, sumienność, podejmowanie decyzji, kreatywność.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym (B1).

Podobne oferty pracy

Główny specjalista

Warunki pracy kontakty z klientem zewnętrznym, zagrożenie korupcją, miejsce pracy: I piętro, drzwi wewnętrzne i do pokoi biurowych o szer. 90 cm bez progów, Urząd Zamówień Publicznych wynajmuje 4 piętra w budynku 8-piętrowym, na każdym piętrze...

Firma: Urząd Zamówień Publicznych w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Analityk

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań praca umysłowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, stanowisko pracy wyposażone w komputer stacjonarny i inne urządzenia biurowe, warunki organizacyjno-techniczne...

Firma: Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku

Lokalizacja: pomorskie / Sopot

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Główny specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca przemieszczania się pomiędzy pokojami i piętrami, obsługa urządzeń biurowych (komputer, drukarka,...

Firma: Główny Urząd Nadzoru Budowlanego w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie

Data dodania: 2021-03-31

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy