Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 76412

Warunki pracy

- praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie;


- obsługa klientów zewnętrznych.Miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pracy:
Budynek siedziby Urzędu Lotnictwa Cywilnego w Warszawie oraz jego wyposażenie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, fax.
Informacje dodatkowe: budynek klimatyzowany.

Zakres zadań

 • Opracowuje i wprowadza zmiany do podręcznika certyfikacji i bieżącego nadzoru operacyjnego PNO w obszarze odpowiedzialności departamentu w celu utrzymania jego aktualności z obowiązującymi przepisami międzynarodowymi i krajowymi;
 • Monitoruje zmiany międzynarodowych norm i zalecanych metod postępowania (SARP’s ICAO) zawartych w załączniku 6 część I, II i III oraz załączniku 18 do Konwencji Chicagowskiej w celu sprawnego wdrażania poprawek do prawa krajowego;
 • Prowadzi sprawy dotyczące bieżącej aktualizacji, ewidencji oraz kompletowania przepisów lotniczych, podręczników w celu utrzymania wiarygodności zgodności dokumentów z obowiązujących stanem faktycznym;
 • Współpracuje z Biurem Prezesa ULC w zakresie postępowań administracyjnych w celu realizacji zadań i kompetencji Prezesa jako organu administracji rządowej właściwego w sprawach lotnictwa;
 • Przygotowuje i realizuje we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi ULC projekty zmian do AIP w obszarze odpowiedzialności departamentu w celu zapewnienia niezbędnej aktualności zawartych tam informacji wymaganych do bezpiecznego wykonywania operacji lotniczych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w działalności lotniczej
 • Dobra znajomość krajowych i międzynarodowych przepisów lotniczych z zakresu operacji lotniczych
 • Znajomość KPA
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym (A2)
 • Kompetencje behawioralne: współpraca, komunikacja, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, rzetelność, wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, orientacja na klienta, myślenie analityczne, kreatywność.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie z technik audytowania - audytor wewnętrzny

Podobne oferty pracy

Starszy specjalista

Warunki pracy Praca o charakterze biurowo - inspekcyjnym, związana bezpośrednio z przeprowadzaniem granicznej kontroli fitosanitarnej importowanych roślin, produktów roślinnych i przedmiotów z krajów spoza Unii Europejskiej. Inspekcje przeprowadza się w...

Firma: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Charakter stanowiska i sposób wykonywania na nim zadań: praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: narzędzia pracy - zestaw komputerowy i inne...

Firma: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu

Lokalizacja: dolnośląskie / Wrocław

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Wejście do budynku przy ul. Pruszkowskiej posiada podjazdu dla wózków inwalidzkich. W budynku znajdują się dwie windy. Miejsce pracy znajduje się na ósmym piętrze. Praca wymaga przemieszczania się po budynku w celu realizacji zadań: 1. praca...

Firma: Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie

Data dodania: 2021-03-30

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy