Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 76445

Warunki pracy

-       Praca administracyjno-biurowa.


-       Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe.


-       Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów).


-       Obiekt przy ul. Nowogrodzkiej 1/3/5 składa się z 3 budynków połączonych ze sobą funkcjonalnie, oznaczonych jako A, B i C. Bud. A i C są dostępne i dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych i posiadają: wejście do bud. na poziomie chodnika zewn., wejście do obiektu odbywa się bez żadnych barier; automatyczne drzwi wejściowe ułatwiające dostęp osobom niepełnosprawnym, które oznaczono kontrastowymi wzorami ułatwiającymi rozpoznanie ich przez osoby słabowidzące; na korytarzach posadzkę z wyraźnym, kontrastowym wzorem ułatwiającym rozpoznanie ciągów komunikacyjnych oraz okładzinę schodów z ryflowaniem każdego stopnia schodowego; oznakowanie bud. w sposób ułatwiający jego użytkowanie przez osoby słabowidzące oraz numerację pokoi dost. dla potrzeb osób słabowidzących; odpowiednią szerokość ciągów komunikacyjnych umożliwiającą poruszanie się osobom na wózku inwalidzkim, a także drzwi wew. o odpowiedniej szerokości; 2 windy, które są w pełni dost. dla potrzeb osób niepełnosprawnych i wyposażone m. in. w: szerokie wejścia, głosowy system powiadamiający o aktualnym przystanku, oznakowanie umożliwiające użytkowanie przez osoby niewidome i słabowidzące oraz platformę transportową, która umożliwia wjazd osobie na wózku inwalidzkim; łazienki dost. dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Bud. B jest częściowo dost. dla potrzeb osób niepełnosprawnych: winda ułatwiająca poruszanie się, łazienka dost. dla osób niepełnosprawnych. Z uwagi na konstrukcję bud. utrudnione jest poruszanie się w nim osób niepełnosprawnych. Utrudniona jest komunikacja pomiędzy bud. B a bud. A i C, wynikająca z różnicy poziomów (czterostopniowy bieg schodowy).

Zakres zadań

 • Realizuje nabory do służby cywilnej oraz przeniesienia wewnętrzne, w tym weryfikuje poprawność przeprowadzanych postępowań rekrutacyjnych pod kątem zgodności z aktami zewnętrznymi i wewnętrznymi, bierze udział w pracach komisji przeprowadzających nabór: przygotowuje i upowszechnia ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy i wynikach naboru, weryfikuje aplikacje kandydatów pod kątem formalnym, przygotowuje i/lub weryfikuje narzędzia rekrutacyjne.
 • Monitoruje proces sporządzania ocen okresowych, w tym monitoruje terminowość sporządzania ocen pracowniczych (ocen okresowych oraz I oceny w służbie cywilnej), weryfikuje poprawność sporządzenia ocen z aktami zewnętrznymi i wewnętrznymi, przygotowuje stanowiska Dyrektora Generalnego w związku ze sprzeciwem od oceny okresowej oraz doradza i wspiera pracowników Ministerstwa w zakresie tego procesu.
 • Realizuje proces przygotowywania i aktualizowania opisów stanowisk pracy, w tym weryfikuje poprawność sporządzenia projektów opisów stanowisk pracy z aktami zewnętrznymi i wewnętrznymi oraz sporządzanie opisów stanowisk pracy.
 • Organizuje staże, praktyki i wolontariaty, w tym rekrutuje stażystów, praktykantów i wolontariuszy, weryfikuje oraz przedstawia do podpisu dokumentację w tym zakresie, zapewnia właściwą realizację zawieranych umów i porozumień w zakresie m.in. kierowania na szkolenie BHP, przygotowywania dokumentów potwierdzających zrealizowaną formę współpracy.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi
 • Znajomość zasad funkcjonowania służby cywilnej i administracji rządowej.
 • Podstawowa znajomość ustawy o służbie cywilnej i aktów wykonawczych do niej.
 • Wiedza na temat standardów zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej.
 • Znajomość metod, technik i narzędzi stosowanych podczas rekrutacji i selekcji.
 • Umiejętność analitycznego myślenia.
 • Umiejętność współpracy.
 • Umiejętność organizacji pracy i orientacja na osiąganie celów.
 • Komunikatywność.
 • Umiejętność obsługi komputera: MS Office.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne oferty pracy

  Starszy specjalista

  Warunki pracy Praca biurowa przy monitorze ekranowym w wymiarze powyżej 4 godzin dziennie Narzędzia pracy: komputer i sprzęt biurowy Budynek przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami Praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu Praca w pokoju, który...

  Firma: Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: dzisiaj

  Więcej informacji

  Starszy specjalista

  Warunki pracy Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, praca w terenie, wyjazdy służbowe, w budynku znajdującym się w centrum Warszawy, nieprzystosowanym dla potrzeb osób...

  Firma: Urząd do Spraw Cudzoziemców w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: dzisiaj

  Więcej informacji

  Starszy specjalista

  Warunki pracy - praca jednozmianowa w godzinach od 7:30 do 15:30; - budynek nie jest przystosowany do osób niepełnosprawnych; - budynek nie posiada windy; - narzędzia i materiały pracy - komputer, drukarka, fax, telefon; - wyjazdy służbowe (teren działania...

  Firma: Nadodrzański Oddział Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim

  Lokalizacja: lubuskie / Krosno Odrzańskie

  Data publikacji: dzisiaj

  Więcej informacji

  Szczegóły ogłoszenia

  Firma: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w Warszawie

  Data dodania: 2021-03-30

  Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

  Najnowsze oferty pracy:

  Więcej ofert pracy