Ministerstwo Zdrowia w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 76368

Warunki pracy


 • Departament Polityki Lekowej i Farmacji  mieści się Warszawie przy ul. Długiej 38/40;  budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich; przed budynkiem jest podjazd dla wózków inwalidzkich jedynie na parter;

 • praca biurowa wykonywana jest w pozycji siedzącej przy komputerze, co najmniej 4 godziny dziennie;

 • praca wiąże się z permanentną obsługą klientów zewnętrznych i krajowymi lub zagranicznymi służbowymi wyjazdami.

Zakres zadań

 • Analizuje i ocenia dokumentację dołączaną do wniosków refundacyjnych pod kątem merytorycznym, w tym opracowywanie kart oceny merytorycznej wniosków
 • Opracowuje we współpracy z Agencją Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji oraz konsultantami w danej dziedzinie medycyny treści wskazań (w tym opisów programów lekowych) dla leków będących przedmiotem rozpatrywanych wniosków refundacyjnych.
 • Współpracuje w zakresie refundacji z Agencją Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji oraz Narodowym Funduszem Zdrowia w celu pozyskiwania informacji dotyczących oceny farmakoekonomicznej oraz klinicznej (HTA i EBM) leków będących przedmiotem rozpatrywanych wniosków refundacyjnych.
 • Współpracuje z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie warunków finansowania terapii innowacyjnymi produktami leczniczymi m. in. w programach lekowych.
 • Opracowuje we współpracy z osobami zajmującymi się kwestiami formalnymi w zakresie przygotowywania decyzji Ministra Zdrowia w sprawach o objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych.
 • Monitoruje dane o refundacji produktów objętych refundacją, ich limitów oraz cen, w tym także analizuje rynek leków w celu realizacji zadań związanych z ustalaniem wykazów refundowanych produktów leczniczych i wyrobów medycznych.
 • Przygotowuje projekty odpowiedzi na zapytania, w tym pisma w zakresie wyjaśnień oraz opinii w sprawach dotyczących wykazów refundowanych produktów leczniczych; środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych oraz odpowiedzi na wnioski o udostępnienie informacji publicznej.
 • Przygotowuje różne analizy cząstkowe w zakresie refundacji produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie medyczne, farmaceutyczne, biotechnologiczne, chemiczne, biologiczne lub pokrewne,
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w ochronie zdrowia,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
 • znajomość ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych,
 • znajomość ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
 • znajomość ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 • umiejętność sprawnej obsługi komputera, środowiska Windows oraz pakietu MS Office (Word, Excel),
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych,
 • dyspozycyjność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność zbierania, opracowywania, przetwarzania i analizowania różnorodnych informacji.

Podobne oferty pracy

Starszy specjalista

Warunki pracy Praca biurowa przy monitorze ekranowym w wymiarze powyżej 4 godzin dziennie Narzędzia pracy: komputer i sprzęt biurowy Budynek przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami Praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu Praca w pokoju, który...

Firma: Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, praca w terenie, wyjazdy służbowe, w budynku znajdującym się w centrum Warszawy, nieprzystosowanym dla potrzeb osób...

Firma: Urząd do Spraw Cudzoziemców w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy - praca jednozmianowa w godzinach od 7:30 do 15:30; - budynek nie jest przystosowany do osób niepełnosprawnych; - budynek nie posiada windy; - narzędzia i materiały pracy - komputer, drukarka, fax, telefon; - wyjazdy służbowe (teren działania...

Firma: Nadodrzański Oddział Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim

Lokalizacja: lubuskie / Krosno Odrzańskie

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Ministerstwo Zdrowia w Warszawie

Data dodania: 2021-03-29

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy