Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 76056

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań: • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe

 • zagrożenie korupcją

 • częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz

 • w trakcie wyjazdów służbowych lub reprezentowania urzędu na zewnątrz warunki świadczenia pracy mogą nie być dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnychMiejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • praca na parterze budynku, budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (podjazd do budynku, toalety, windy oraz drzwi o odpowiedniej szerokości)

 • praca przy komputerze – możliwość zapewnienia specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym oraz osobom z uszkodzonym słuchem

Zakres zadań

 • Gromadzi i analizuje dane niezbędne do przygotowania opinii Ministra do treści umów międzynarodowych zawieranych przez Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy (PIG-PIB) ze służbami geologicznymi innych państw
 • Weryfikuje dokumenty rządowe i resortowe związane ze współpracą międzynarodową (m. in. umowy międzynarodowe, listy intencyjne, odpowiedzi do Komisji Europejskiej) w zakresie właściwości Departamentu
 • Uczestniczy w przygotowaniu głównych kierunków działań międzynarodowych Ministra w zakresie surowców kopalnych
 • Monitoruje, analizuje i gromadzi informacje dotyczące wydarzeń w sektorze geologii i surowców kopalnych na arenie międzynarodowej, w tym w krajach należących do UE oraz w krajach trzecich
 • Uczestniczy w pracach wybranych grup roboczych Komisji Europejskiej oraz innych gremiach międzynarodowych w zakresie właściwości Departamentu
 • Uczestniczy w przygotowywaniu dokumentów związanych z obsługą prac organów pomocniczych lub doradczych Ministra Klimatu i Środowiska w ramach właściwości Departamentu, w tym prowadzi korespondencję dotyczącą posiedzeń ww. organów
 • Gromadzi, analizuje i ocenia ryzyka oraz mechanizmy kontroli w Departamencie, wspiera Kierownictwo Departamentu we wdrażaniu planów reakcji na ryzyko

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • doświadczenie zawodowe: powyżej 1,5 roku w jednostkach sektora finansów publicznych albo 0,5 roku w obszarze geologii lub górnictwa lub współpracy międzynarodowej
 • znajomość ustaw: Prawo geologiczne i górnicze, Kodeks postępowania administracyjnego, o umowach międzynarodowych, o instytutach badawczych
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” lub zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego
 • komunikacja
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • myślenie analityczne
 • kreatywność
 • negocjowanie
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne oferty pracy

  Starszy specjalista

  Warunki pracy - praca przy komputerze pow. 4 godzin dziennie, - kontakt z klientem zewnętrznym, - praca pod presją czasu, - budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zakres zadań ma następujące zadania: Prowadzenie postępowań administracyjnych...

  Firma: Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: dzisiaj

  Więcej informacji

  Główny specjalista

  Warunki pracy - praca przy komputerze pow. 4 godzin dziennie, - praca pod presją czasu, - krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, - zagrożenie korupcją, - kontakt z klientem zewnętrznym, - budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zakres...

  Firma: Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: dzisiaj

  Więcej informacji

  Starszy specjalista

  Warunki pracy • Realizacja zadań typowych dola inspektora nadzoru budowlanego branży ogólnobudowlanej. • Praca z wykorzystaniem oprogramowania biurowego oraz programów kosztorysowych związana z przygotowanie programów funkcjonalnych i inwestycyjnych. •...

  Firma: Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku

  Lokalizacja: podlaskie / Białystok

  Data publikacji: wczoraj

  Więcej informacji

  Szczegóły ogłoszenia

  Firma: Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Warszawie

  Data dodania: 2021-03-26

  Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

  Najnowsze oferty pracy:

  Więcej ofert pracy