Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 76319

Warunki pracy

Ministerstwo zajmuje trzy budynki „A”, „B” i „C” o następujących uwarunkowaniach technicznych:
• węzeł sanitarny przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością w budynku ”B” (parter) oraz w budynku „A” (dostęp przy pomocy osób trzecich)
• wejście do budynków przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością
• szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne w budynkach przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością
• windy dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością
• brak podjazdu dla osób z niepełnosprawnością na wysoki parter w budynku A, na którym usytuowana jest jedna z sal konferencyjnych


 


Inne warunki, dotyczące charakteru stanowiska pracy:
• praca przy komputerze oraz/lub przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, skaner
• krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe


• rekrutacja zdalna (cały proces, od aplikowania do rozmowy kwalifikacyjnej, jest prowadzony zdalnie, bez wychodzenia z domu)

Zakres zadań

 • Obsługuje proces legislacyjny w zakresie: zasad ruchu pieszych i pojazdów oraz porządku w ruchu na drogach; wzorów znaków i sygnałów drogowych, ich znaczenia i zakresu obowiązywania; szczegółowych warunków technicznych znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, zasad umieszczania tego oznakowania na drogach
 • Uczestniczy w pracach zespołów, komitetów, komisji, grup roboczych i innych jednostek krajowych zajmujących się problematyką z obszaru zasad ruchu pieszych i pojazdów, znaków i sygnałów drogowych, ich znaczenia i zasad umieszczania, warunków technicznych znaków i sygnałów drogowych, organizacji ruchu
 • Prowadzi postępowania administracyjne i poza administracyjne, a w szczególności: analizuje składane skargi i wnioski; przekazuje skargi/wnioski do rozpatrzenia właściwej instytucji; opracowuje projekty dokumentów w postępowaniu administracyjnym; przygotowuje materiały będące informacją publiczną
 • Dokonuje analiz przepisów z zakresu zasad ruchu pieszych i pojazdów oraz porządku w ruchu na drogach, wzorów znaków i sygnałów drogowych, ich znaczenia i zakresu obowiązywania, szczegółowych warunków technicznych znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, zasad umieszczania tego oznakowania na drogach, a w szczególności: udziela informacji o stanie prawnym; przygotowuje projekty opinii, stanowisk, wyjaśnień i interpretacji; przygotowuje projekty odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie oraz oświadczenia senatorów, a także sporządza inne dokumenty i materiały z analiz
 • Planuje i przeprowadza, z inicjatywy resortu, oceny organizacji ruchu na drogach krajowych w związku ze sprawowanym przez ministra właściwego ds. transportu nadzorem nad zarządzaniem ruchem na drogach krajowych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w dziedzinie prawa, ruchu drogowego lub transportu drogowego
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1
 • Podstawowa wiedza z zakresu przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym, rozporządzeń wykonawczych oraz obszarów powiązanych z zastosowaniem prawa o ruchu drogowym
 • Znajomość przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz zasad funkcjonowania polskiej administracji
 • Znajomość przepisów ustawy Kodeks wykroczeń oraz ustawy Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia
 • Ogólna znajomość problematyki UE oraz procedur legislacyjnych UE
 • Umiejętności analityczne
 • Umiejętność organizacji pracy i zorientowanie na osiąganie celów
 • Skuteczna komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne oferty pracy

  Starszy specjalista

  Warunki pracy - praca przy komputerze pow. 4 godzin dziennie, - kontakt z klientem zewnętrznym, - praca pod presją czasu, - budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zakres zadań ma następujące zadania: Prowadzenie postępowań administracyjnych...

  Firma: Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: dzisiaj

  Więcej informacji

  Główny specjalista

  Warunki pracy - praca przy komputerze pow. 4 godzin dziennie, - praca pod presją czasu, - krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, - zagrożenie korupcją, - kontakt z klientem zewnętrznym, - budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zakres...

  Firma: Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: dzisiaj

  Więcej informacji

  Starszy specjalista

  Warunki pracy • Realizacja zadań typowych dola inspektora nadzoru budowlanego branży ogólnobudowlanej. • Praca z wykorzystaniem oprogramowania biurowego oraz programów kosztorysowych związana z przygotowanie programów funkcjonalnych i inwestycyjnych. •...

  Firma: Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku

  Lokalizacja: podlaskie / Białystok

  Data publikacji: wczoraj

  Więcej informacji

  Szczegóły ogłoszenia

  Firma: Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie

  Data dodania: 2021-03-26

  Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

  Najnowsze oferty pracy:

  Więcej ofert pracy