Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 76356

Warunki pracy

Praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: Obiekt przy Alejach Jerozolimskich 181 C, niebędący własnością URPLWM i PB, częściowo jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Szerokość głównych drzwi wejściowych do budynku, drzwi wewnętrznych oraz ciągów komunikacyjnych jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się przy użyciu wózka inwalidzkiego. Pomieszczenie higieniczno-sanitarne przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze. Niedostosowanie budynku dotyczy wind. Pomieszczenia Urzędu zlokalizowane są od parteru do VI piętra.

Zakres zadań

 • prowadzenie spraw związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych i rozwojem zawodowym pracowników w tym obsługa i organizacja szkoleń oraz monitorowanie ich przebiegu w zakresie terminowego przedkładania dokumentacji przez pracowników z odbytych szkoleń, sprawozdań ze szkoleń, arkuszy oceny szkoleń, certyfikatów, zaświadczeń i dyplomów ukończonych szkoleń itp.
 • koordynowanie opracowywanie indywidualnych programów rozwoju zawodowego członków korpusu służby cywilnej, pomoc merytoryczna i weryfikacja formalna
 • prowadzenie działalności socjalnej w zakresie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
 • sporządzanie obowiązkowych sprawozdań z zakresu szkoleń i rozwoju zawodowego w ramach sprawozdania Dyrektora Generalnego oraz na potrzeby komórek organizacyjnych Urzędu
 • prowadzenie spraw związanych z organizowaniem służby przygotowawczej w służbie cywilnej
 • organizowanie i uczestniczenie w posiedzeniach Komisji Socjalnej w tym sporządzanie protokołów z posiedzeń
 • sporządzanie różnego rodzaju analiz i wykazów na potrzeby komórki kadrowej

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w pracy w korpusie służby cywilnej i 1 rok doświadczenia w pracy w komórkach kadrowych,
 • dobra znajomość przepisów prawa pracy, ustawy o służbie cywilnej, ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych i aktów wykonawczych
 • umiejętność stosowania prawa w praktyce
 • bardzo dobra organizacja pracy
 • rzetelność, dokładność, systematyczność
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • komunikatywność, asertywność, umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność pracy pod presją czasu
 • umiejętność przestrzegania zasad ochrony informacji, powziętych w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych
 • umiejętność obsługiwania specjalistycznych programów komputerowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym

Podobne oferty pracy

Starszy specjalista

Warunki pracy Praca o charakterze biurowo - inspekcyjnym, związana bezpośrednio z przeprowadzaniem granicznej kontroli fitosanitarnej importowanych roślin, produktów roślinnych i przedmiotów z krajów spoza Unii Europejskiej. Inspekcje przeprowadza się w...

Firma: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Charakter stanowiska i sposób wykonywania na nim zadań: praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: narzędzia pracy - zestaw komputerowy i inne...

Firma: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu

Lokalizacja: dolnośląskie / Wrocław

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Wejście do budynku przy ul. Pruszkowskiej posiada podjazdu dla wózków inwalidzkich. W budynku znajdują się dwie windy. Miejsce pracy znajduje się na ósmym piętrze. Praca wymaga przemieszczania się po budynku w celu realizacji zadań: 1. praca...

Firma: Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Warszawie

Data dodania: 2021-03-26

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy