Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 76244

Warunki pracy

Budynek przy ul. Stefana Batorego 5:


Wejście do budynku od strony ul. Rakowieckiej 2a w Warszawie (Biuro Przepustek) wyposażone w windę zewnętrzną dla osób niepełnosprawnych.


Wejście do budynku przy ul. Stefana Batorego 5 wyposażone w podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Szerokość ciągów komunikacyjnych i drzwi wewnętrznych dostosowane są do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Wewnątrz budynku znajdują się windy ułatwiające poruszanie się,


Na parterze i piętrach: I, II, III i IV  (z pięciu pięter budynku) znajdują się łazienki dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.


 


Warunki dotyczące charakteru pracy: • praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,

 • częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz,

 • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.

Zakres zadań

 • Planuje działania do sfinansowania z Instrumentu wsparcia finansowego na rzecz zarządzania granicami i wiz w ramach Funduszu Zintegrowanego Zarządzania Granicami 2021-2027.
 • Zarządza projektami finansowanymi z Instrumentu wsparcia finansowego na rzecz zarządzania granicami i wiz w ramach Funduszu Zintegrowanego Zarządzania Granicami 2021-2027 od momentu naboru do końca ich realizacji.
 • Realizuje zadania związane z zakończeniem wdrażania Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego 2014-2020.
 • Reprezentuje MSWiA na zewnątrz w trakcie oficjalnych wizyt, delegacji, spotkań oraz komitetów i grup roboczych Rady Unii Europejskiej i Komisji Europejskiej, również w jęz. angielskim.
 • Bierze udział w pracach Międzyresortowego Zespołu ds. Europejskich Funduszy Spraw Wewnętrznych.
 • Weryfikuje merytorycznie wnioski o zapewnienie/uruchomienie środków z rezerwy celowej budżetu państwa.
 • Organizuje wydarzenia promocyjne i informacyjne związane z wdrażanymi funduszami.
 • Obsługuje bazy Komisji Europejskiej SFC2014 i SFC2021.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Powyżej 1 roku doświadczenia zawodowego w obszarze administracji publicznej
 • Powyżej 1 roku doświadczenia zawodowego w obszarze funduszy europejskich lub międzynarodowych
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Wiedza o funkcjonowaniu UE w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego i migracji (proces decyzyjny UE, Agencje UE)
 • Wiedza w obszarze funduszy UE (fundusze w zarządzaniu dzielonym, sposoby zarządzania funduszami UE na poziomie krajowym, cykl życia projektu)
 • Kreatywność, umiejętność myślenia analitycznego i umiejętność wystąpień publicznych
 • Umiejętność organizacji pracy i orientacja na osiąganie celów, umiejętność współpracy, skutecznego komunikowania się, rzetelność, gotowość do doskonalenia zawodowego
 • Wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych lub posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą poufne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Ukończenie studiów podyplomowych w zakresie ekonomii lub administracji lub nauk społecznych lub nauk humanistycznych

Podobne oferty pracy

Starszy specjalista

Warunki pracy - praca przy komputerze pow. 4 godzin dziennie, - kontakt z klientem zewnętrznym, - praca pod presją czasu, - budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zakres zadań ma następujące zadania: Prowadzenie postępowań administracyjnych...

Firma: Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Główny specjalista

Warunki pracy - praca przy komputerze pow. 4 godzin dziennie, - praca pod presją czasu, - krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, - zagrożenie korupcją, - kontakt z klientem zewnętrznym, - budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zakres...

Firma: Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy • Realizacja zadań typowych dola inspektora nadzoru budowlanego branży ogólnobudowlanej. • Praca z wykorzystaniem oprogramowania biurowego oraz programów kosztorysowych związana z przygotowanie programów funkcjonalnych i inwestycyjnych. •...

Firma: Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku

Lokalizacja: podlaskie / Białystok

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie

Data dodania: 2021-04-07

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy