Ministerstwo Finansów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 76251

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • Praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie

 • Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe

Zakres zadań

 • Opracowuje materiały i bierze udział w analizach z zakresu stabilności makroekonomicznej i fiskalnej nierównowag makroekonomicznych, reform instytucjonalnych w Unii Gospodarczej i Walutowej.
 • Bierze udział w analizach z zakresu funkcjonujących w Polsce reguł fiskalnych (w tym implikacji tych reguł dla kwoty wydatków obliczanej na potrzeby procesu budżetowego w Polsce i procesów w UE).
 • Bierze udział w pracach analitycznych wydziału oraz przy tworzeniu nowych koncepcji oraz rozwiązań metodycznych (budowanie narzędzi analitycznych z wykorzystaniem specjalistycznych języków programowania) niezbędnych dla sprawnego funkcjonowania procesu analitycznego oraz konsultowanie proponowanych rozwiązań z uczestnikami tego procesu.
 • Opiniuje projekty aktów prawnych, strategii i programów rządowych oraz dostarcza opracowania i materiały z zakresu stabilności makroekonomicznej i fiskalnej.
 • Sporządza, z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania (np. EViews, PCGive, Rats, Matlab, Stata, R), ekspertyz i analiz służących wypracowaniu stanowiska dla przedstawiciela Polski w zakresie integracji gospodarczej i walutowej.
 • Bierze udział w opracowywaniu dokumentów, informacji i analiz makroekonomicznych we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi ministerstwa.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego rok w obszarze polityk gospodarczych lub analiz makroekonomicznych lub finansów publicznych
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym komunikowanie się z przedstawicielami Unii Europejskiej i tworzenie tekstów w obszarze właściwości wydziału
 • Znajomość zagadnień makroekonomicznych
 • Znajomość zagadnień finansów publicznych
 • Znajomość arkusza kalkulacyjnego Excel z elementami VBA
 • Umiejętność analizy i interpretacji danych statystycznych oraz dokumentów
 • Umiejętność współpracy w zespole
 • Umiejętność argumentowania
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość problematyki analiz makroekonomicznych, potwierdzona publikacjami naukowymi
 • Znajomość zagadnień z zakresu Unii Gospodarczej i Walutowej
 • Znajomość pakietów statystycznych i ekonometrycznych, w tym EViews, PCGive, Rats, Matlab, Stata, R

Podobne oferty pracy

Starszy specjalista

Warunki pracy - praca przy komputerze pow. 4 godzin dziennie, - kontakt z klientem zewnętrznym, - praca pod presją czasu, - budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zakres zadań ma następujące zadania: Prowadzenie postępowań administracyjnych...

Firma: Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Główny specjalista

Warunki pracy - praca przy komputerze pow. 4 godzin dziennie, - praca pod presją czasu, - krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, - zagrożenie korupcją, - kontakt z klientem zewnętrznym, - budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zakres...

Firma: Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy • Realizacja zadań typowych dola inspektora nadzoru budowlanego branży ogólnobudowlanej. • Praca z wykorzystaniem oprogramowania biurowego oraz programów kosztorysowych związana z przygotowanie programów funkcjonalnych i inwestycyjnych. •...

Firma: Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku

Lokalizacja: podlaskie / Białystok

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

Data dodania: 2021-03-24

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy