Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 76059

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań


Pracownik wykonuje czynności o charakterze:


- statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze,


- dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie KPRM oraz poza nim.


Większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę. Czas pracy – zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej.


Praca na stanowisku wiąże się z krajowymi lub zagranicznymi wyjazdami służbowymi, częstym reprezentowaniem urzędu na zewnątrz,  Wymaga dyspozycyjności.


Praca na stanowisku związana jest z dostępem do dokumentów oznaczonych klauzulą „zastrzeżone”.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy


Siedziba Kancelarii znajduje się w Al. Ujazdowskich 1/3 w Warszawie.


Pracownik będzie wykonywał pracę w budynku mieszczącym się przy Al. Szucha 21 (w pobliżu siedziby Kancelarii). Budynek siedmiokondygnacyjny. Pracownicy Kancelarii wykonują pracę na II, III, IV i V piętrze budynku. Wejście do budynku nie jest dostosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową i osób niewidzących lub słabowidzących. Są tu drzwi obrotowe. Windy są dostosowane do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami. Ogólnodostępne miejsce parkingowe dla osoby z niepełnosprawnością ruchową znajduje się na ulicy Szucha 16, po drugiej strony ulicy, w niedalekiej odległości od budynku. Na parterze budynku jest toaleta dostosowana do osób z niepełnosprawnością ruchową.


Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pokoju biurowym. Podstawowe wyposażenie stanowiska to: zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe.

Zakres zadań

 • Dokonuje analizy porównawczej przepisów krajowych i unijnych oraz przygotowuje projekty pism i opinii o zgodności z prawem UE projektów krajowych aktów prawnych
 • Dokonuje przeglądu i analizy orzecznictwa oraz pism procesowych wpływających do Departamentu w związku z prowadzonymi postępowaniami przed Trybunałem Sprawiedliwości UE i Trybunałem EFTA, przygotowuje projekty pism procesowych i wystąpień przed sądami oraz bierze udział w rozprawach
 • Bierze udział w spotkaniach, konferencjach uzgodnieniowych i komisjach prawniczych, przygotowuje sprawozdania z ich przebiegu oraz udziela informacji w zakresie obowiązujących przepisów prawa UE, a także opracowuje zestawienia uwag i zmian stanowiących podstawę do późniejszej analizy zgodności projektu z prawem UE
 • Pozyskuje informacje o przebiegu prac legislacyjnych przez kontakty z przedstawicielami innych urzędów w ramach koordynowania terminowości implementacji prawa UE do krajowego porządku prawnego
 • Zbiera informacje i dane na potrzeby ekspertyz prawnych w zakresie prawa UE
 • Sporządza cykliczne dokumenty o charakterze sprawozdawczym, dotyczące zadań koordynacyjnych departamentu względem innych ministerstw i urzędów centralnych
 • Obsługuje bazę e-step oraz bazę notyfikacji krajowych środków wykonawczych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość języka angielskiego lub francuskiego na poziomie B2 lub wyższym
 • Posiadanie wiedzy w zakresie prawa Unii Europejskiej i funkcjonowania instytucji UE
 • Kompetencje miękkie: komunikacja, myślenie analityczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Prawnicze podyplomowe studia kierunkowe lub studia doktoranckie
 • Aplikacja prawnicza legislacyjna lub radcowska lub adwokacka lub sędziowska
 • Kursy lub szkolenia z zakresu prawa UE
 • Wpis na listę radców prawnych lub adwokatów
 • Znajomość języka urzędowego UE innego niż język angielski lub francuski – poziom B1 lub wyższy
 • Znajomość krajowego procesu legislacyjnego

Podobne oferty pracy

Specjalista

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Praca przy komputerze. Budynek Głównego Urzędu Statystycznego jest w znacznym zakresie dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnością. Przy wejściu do budynku GUS brak progów utrudniających wjazd wózkiem,...

Firma: Główny Urząd Statystyczny w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy Pracownikom oferujemy: stabilną pracę w jednostce administracji publicznej, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, rozwój umiejętności poprzez współpracę z ekspertami w swojej dziedzinie, wynagrodzenie zasadnicze na wskazanym w ogłoszeniu...

Firma: Krajowa Informacja Skarbowa

Lokalizacja: wielkopolskie / Leszno

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Praca wykonywana jest w budynku KWP w Lublinie, przy ul. Narutowicza 73, w pomieszczeniu biurowym Wydziału Inwestycji i Remontów KWP w Lublinie. Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach...

Firma: Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie

Lokalizacja: lubelskie / Lublin

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie

Data dodania: 2021-04-02

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy