Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 75977

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań: • zagrożenie korupcją

 • częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • praca na III piętrze budynku, budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (podjazd do budynku, toalety, windy oraz drzwi o odpowiedniej szerokości)

 • praca przy komputerze – możliwość zapewnienia specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym oraz osobom z uszkodzonym słuchem

 • w trakcie reprezentowania urzędu na zewnątrz warunki świadczenia pracy mogą nie być dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych

Zakres zadań

 • Uczestniczy w opracowywaniu i aktualizacji dokumentów programowych i aktów prawnych, w tym ustawy regulującej zasady wdrażania, wytyczne, zalecenia, program operacyjny, szczegółowy opis osi priorytetowych
 • Proponuje kryteria wyboru projektów, uczestniczy w opracowywaniu wzorów umów z beneficjentami i wniosków o dofinansowanie, a także dokumentacji na potrzeby naboru w ramach działań POIiŚ
 • Bierze udział w opracowywaniu koncepcji wsparcia inwestycji w obszarze energetyki
 • Realizuje zadania w zakresie przygotowania instrumentów niedotacyjnych, w tym przygotowuje propozycje projektów stanowisk kierownictwa resortu oraz departamentu
 • Uczestniczy w prowadzeniu prac związanych z opracowywaniem i wdrożeniem programów pomocowych w postaci projektów rozporządzeń ministra właściwego ds. energetyki, a także działań związanych z notyfikacją programów pomocowych
 • Uczestniczy w rozpatrywaniu wniesionych przez wnioskodawców protesty od oceny wniosków o dofinansowanie
 • Uczestniczy w projektowaniu i aktualizacji dokumentów dotyczących przeprowadzania naboru i oceny projektów
 • Bierze udział w przygotowywaniu opinii i stanowisk do projektów dokumentów związanych z ewaluacją oraz dokumentami strategicznymi w ramach perspektywy finansowej oraz w pracach nad dokumentami w zakresie realizowanych zadań

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Doświadczenie zawodowe: powyżej 1,5 roku w jednostkach sektora finansów publicznych albo 0,5 roku w obszarze związanym z funduszami UE
 • znajomość przepisów prawa UE i krajowego w zakresie funduszy unijnych, w tym ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz tzw.: „ustawy wdrożeniowej”
 • znajomość: tematyki związanej z pomocą publiczną, wytycznych ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • komunikacja
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne oferty pracy

  Starszy specjalista

  Warunki pracy - praca przy komputerze pow. 4 godzin dziennie, - kontakt z klientem zewnętrznym, - praca pod presją czasu, - budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zakres zadań ma następujące zadania: Prowadzenie postępowań administracyjnych...

  Firma: Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: dzisiaj

  Więcej informacji

  Główny specjalista

  Warunki pracy - praca przy komputerze pow. 4 godzin dziennie, - praca pod presją czasu, - krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, - zagrożenie korupcją, - kontakt z klientem zewnętrznym, - budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zakres...

  Firma: Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: dzisiaj

  Więcej informacji

  Starszy specjalista

  Warunki pracy • Realizacja zadań typowych dola inspektora nadzoru budowlanego branży ogólnobudowlanej. • Praca z wykorzystaniem oprogramowania biurowego oraz programów kosztorysowych związana z przygotowanie programów funkcjonalnych i inwestycyjnych. •...

  Firma: Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku

  Lokalizacja: podlaskie / Białystok

  Data publikacji: wczoraj

  Więcej informacji

  Szczegóły ogłoszenia

  Firma: Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Warszawie

  Data dodania: 2021-03-18

  Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

  Najnowsze oferty pracy:

  Więcej ofert pracy