Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 76022

Warunki pracy

Praca przy komputerze wymagająca wymuszonej pozycji ciała - powyżej 4 godzin dziennie. Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, faks. Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach w zakresie podjazdu oraz toalet. Oświetlenie w pomieszczeniach naturalne i sztuczne. Temperatura w pomieszczeniach nie mniejsza niż 18° Celsjusza z wentylacją grawitacyjną i klimatyzacją. Permanentna obsługa klientów zewnętrznych. Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.

Zakres zadań

 • Współorganizuje i bierze udział w wydarzeniach promocyjnych i informacyjnych;
 • Współpracuje przy organizacji i bierze udział w cyklicznych zajęciach edukacyjnych realizowanych w ramach programów profilaktycznych, a także współpracuje przy projektowaniu niezbędnych pomocy dydaktycznych;
 • Współorganizuje kampanie społeczne dotyczące działalności Urzędu w obszarze transportu drogowego oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego;
 • Współpracuje przy prowadzeniu spraw związanych z obejmowaniem przez Głównego Inspektora patronatem przedsięwzięć zgodnych z działalnością Inspekcji;
 • Współpracuje przy tworzeniu materiałów promocyjnych, wystawienniczych, ekspozycyjnych, w tym ulotek, folderów, broszur, plakatów dotyczących działalności GITD;
 • Opracowuje projekty dokumentów wewnętrznych Biura Informacji i Promocji, a także opracowuje projekty odpowiedzi na pisma kierowane do Biura.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego doświadczenia zawodowego w pracy w obszarze organizacji wydarzeń edukacyjno-promocyjnych oraz informacyjnych;
 • Znajomość przepisów: ustawy o transporcie drogowym, ustawy prawo o ruchu drogowym;
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie A1/A2;
 • Kompetencje: organizacja pracy własnej, samodzielność, komunikatywność, odpowiedzialność, umiejętność pracy w zespole;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Szczegóły ogłoszenia

  Firma: Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie

  Data dodania: 2021-03-18

  Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

  Najnowsze oferty pracy:

  Więcej ofert pracy