Urząd do Spraw Cudzoziemców w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 75925

Warunki pracy

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,

 • praca w budynku znajdującym się w centrum Warszawy, który nie jest przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych (przeszkoda architektoniczna).

Zakres zadań

 • Nadzoruje prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.
 • Nalicza amortyzację dla środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.
 • Sporządza sprawozdania o stanie i ruchu podstawowych środków trwałych oraz innych wymaganych obowiązującymi przepisami.
 • Uzgadnia stan ksiąg inwentarzowych z kontami księgi głównej w zakresie majątku jednostki.
 • Prowadzi rejestry wszystkich umów mających skutek finansowy (z wyłączeniem pracowniczych) zawartych w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców.
 • Archiwizuje wytworzone dokumenty księgowe.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze obsługi finansowo-księgowej
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych.
 • Znajomość ustawy o rachunkowości.
 • Znajomość przepisów wykonawczych w zakresie gospodarowania majątkiem.
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej.
 • Umiejętność obsługi Ms Office (Word i Excel).
 • Samodzielność w realizacji zadań.
 • Dobra organizacja pracy własnej.
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie z zakresu ewidencji środków trwałych.

Podobne oferty pracy

Specjalista

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Praca przy komputerze. Budynek Głównego Urzędu Statystycznego jest w znacznym zakresie dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnością. Przy wejściu do budynku GUS brak progów utrudniających wjazd wózkiem,...

Firma: Główny Urząd Statystyczny w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy Pracownikom oferujemy: stabilną pracę w jednostce administracji publicznej, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, rozwój umiejętności poprzez współpracę z ekspertami w swojej dziedzinie, wynagrodzenie zasadnicze na wskazanym w ogłoszeniu...

Firma: Krajowa Informacja Skarbowa

Lokalizacja: wielkopolskie / Leszno

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Praca wykonywana jest w budynku KWP w Lublinie, przy ul. Narutowicza 73, w pomieszczeniu biurowym Wydziału Inwestycji i Remontów KWP w Lublinie. Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach...

Firma: Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie

Lokalizacja: lubelskie / Lublin

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Urząd do Spraw Cudzoziemców w Warszawie

Data dodania: 2021-03-31

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa