Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 75952

Warunki pracy

- praca przy komputerze pow. 4 godzin dziennie,


- kontakt z klientem zewnętrznym,


- budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.


 

Zakres zadań

 • Prowadzi działania związane z przygotowaniem informacji z zakresu edukacji prawnej oraz zajmuje się ich rozpowszechnianiem.
 • Wspomaga oraz wspiera realizację projektów z zakresu edukacji prawnej.
 • Udziela wyjaśnień dotyczących przepisów obowiązującego prawa z zakresu właściwości Wydziału na potrzeby innych organów administracji publicznej oraz zapytań osób związanych z sektorem edukacji ponadpodstawowej i szkół wyższych.
 • Nawiązuje i dba o rozwijanie współpracy z instytucjami zewnętrznymi w zakresie edukacji prawnej.
 • Przygotowuje i organizuje przedsięwzięcia promocyjne: konferencje, seminaria, wydarzenia medialne.
 • Dokonuje analizy zbiorczych informacji na temat edukacji prawnej w Polsce.
 • Dokonuje analizy obowiązujących aktów prawnych pod kątem opracowania rekomendacji w zakresie edukacji prawnej.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego miesięcy pracy w jednostkach sektora finansów publicznych,
 • znajomość przepisów ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej,
 • znajomość Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,
 • zorientowanie na osiąganie celów, doskonalenie zawodowe, identyfikacja z misją urzędu, pozytywne podejście do klienta, otwartość na zmiany, asertywność, radzenie sobie z presją, komunikacja,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Szczegóły ogłoszenia

  Firma: Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie

  Data dodania: 2021-03-17

  Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

  Najnowsze oferty pracy:

  Więcej ofert pracy