Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 75981

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


1.       Krajowe i zagraniczne wyjazdy służbowe.


2.       Nietypowe godziny pracy (w tym dyżury).


3.       Zagrożenie korupcją.


4.       Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


Praca administracyjno-biurowa przy komputerze z monitorem ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca obsługi również innych urządzeń biurowych. Długotrwałe skupianie wzroku
na tej samej płaszczyźnie. Stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym. Bariery architektoniczne: możliwość ograniczonego poruszania się po budynku – obecność wind, brak podjazdów, drzwi z samozamykaczami.


W związku z wyjazdami służbowymi, otoczenie i warunki pracy mogą być różne.

Zakres zadań

 • Realizuje asystę techniczną i standardowe usługi dla użytkowników poprzez instalowanie, aktualizację, konfigurację, nadawanie dostępu do sprzętu i oprogramowania, wykonywanie migracji danych, usuwanie danych na nośnikach, relokację sprzętu komputerowego, obsługę techniczną wideokonferencji, usługi prompter i prezentacji multimedialnych.
 • Diagnozuje, analizuje i rozwiązuje incydenty użytkowników.
 • Pełni funkcję administratora sprzętu komputerowego w systemie przetwarzania informacji niejawnych SPIN-Z.
 • Obsługuje serwis gwarancyjny i pogwarancyjny sprzętu komputerowego Ministerstwa i placówek zagranicznych.
 • Uczestniczy w obsłudze postępowań na udzielenie zamówienia publicznego poprzez: opracowanie dokumentacji, w tym opisu przedmiotu zamówienia, udział w pracach komisji przetargowych, udzielanie odpowiedzi na pytania wykonawców, ocenę ofert złożonych w postępowaniu.
 • Pełni funkcję opiekuna systemów teleinformatycznych placówki zagranicznej nie objętej stałym nadzorem Regionalnego Administratora Systemów Teleinformatycznych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe lub równorzędne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 1 roku w obszarze wsparcia technicznego sprzętu komputerowego lub oprogramowania lub konfigurowania sprzętu komputerowego lub powyżej 4 lat w jednostkach sektora finansów publicznych.
 • Poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne”, „UE i NATO Secret” lub zgoda na poddanie się postępowaniu sprawdzającemu.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1.
 • Przeszkolenie w zakresie instalacji, konfiguracji i rozwiązywania problemów systemów operacyjnych Microsoft Windows.
 • Znajomość aktów prawnych: ustawa Prawo zamówień publicznych.
 • Wiedza merytoryczna: znajomość systemów operacyjnych firmy Microsoft, znajomość budowy komputerów, wiedza w zakresie zarządzania usługami informatycznymi.
 • Umiejętność: współpracy, komunikacji.
 • Zorientowanie na osiąganie celów, odporność na stres, samodzielność i inicjatywa, orientacja na klienta.
 • Dyspozycyjność.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie w zakresie: zarządzania usługami i organizacją utrzymania systemów IT, ITIL® (Information Technology Infrastructure Library) na poziomie Foundation lub bezpieczeństwa i sieci teleinformatycznych dla administratorów oraz inspektorów bezpieczeństwa teleinformatycznego zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2.
 • Znajomość aktów prawnych: ustawa o ochronie danych osobowych, ustawa o ochronie informacji niejawnych.
 • Wiedza merytoryczna: znajomość zasad funkcjonowania sieci LAN/WAN.

Podobne oferty pracy

Starszy specjalista

Warunki pracy - praca przy komputerze pow. 4 godzin dziennie, - kontakt z klientem zewnętrznym, - praca pod presją czasu, - budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zakres zadań ma następujące zadania: Prowadzenie postępowań administracyjnych...

Firma: Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Główny specjalista

Warunki pracy - praca przy komputerze pow. 4 godzin dziennie, - praca pod presją czasu, - krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, - zagrożenie korupcją, - kontakt z klientem zewnętrznym, - budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zakres...

Firma: Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy • Realizacja zadań typowych dola inspektora nadzoru budowlanego branży ogólnobudowlanej. • Praca z wykorzystaniem oprogramowania biurowego oraz programów kosztorysowych związana z przygotowanie programów funkcjonalnych i inwestycyjnych. •...

Firma: Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku

Lokalizacja: podlaskie / Białystok

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie

Data dodania: 2021-03-31

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy