Komenda Główna Policji w Warszawie
Komendant Główny Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 75420

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz,

 • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • naturalne oświetlenie,

 • wymuszona  pozycja ciała,

 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę,

 • przy wejściu do budynku oraz w budynku znajduje się winda, brak podjazdów wewnątrz budynku.

Zakres zadań

 • Dokonuje sprawdzeń w dostępnych bazach, ewidencjach i zbiorach informacji oraz udziela odpowiedzi na zapytania uprawnionych podmiotów krajowych i zagranicznych
 • Przetwarza dane statystyczne i przygotowuje na ich podstawie okresowe i doraźne raportowanie efektywności pracy Policji w zakresie ujawniania i zabezpieczania mienia
 • Uczestniczy w opracowywaniu, we współpracy z przedstawicielami Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, prokuratury, Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Sprawiedliwości, systemu sprawozdawczości, obejmującego cały proces odzyskiwania mienia
 • Bierze udział, w oparciu o analizę funkcjonujących obecnie mechanizmów, w tworzeniu i wdrażaniu nowych rozwiązań organizacyjnych i technicznych zmierzających do uproszczenia dostępu Policji do baz danych, ewidencji i zbiorów informacji o składnikach majątkowych
 • Współuczestniczy w przygotowaniu przedsięwzięć szkoleniowych organizowanych zarówno na potrzeby Wydziału jak i jednostek organizacyjnych Policji oraz współpracujących z Policją uprawnionych podmiotów krajowych i zagranicznych, w tym przygotowuje prezentacje dotyczące problematyki ujawniania i zabezpieczania mienia, w obszarze realizowanych przez siebie zadań
 • Wykonuje robocze tłumaczenia korespondencji oraz dokumentów z zakresu funkcjonowania Wydziału z języka angielskiego na język polski i odwrotnie na potrzeby prowadzonych analiz i wymiany informacji oraz zapewnia obsługę językową podczas spotkań z uprawnionymi podmiotami zagranicznymi w ramach współpracy międzynarodowej

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 2 lat z zakresu obsługi baz danych
 • Dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Komunikatywność, łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych
 • Umiejętność posługiwania się pakietem oprogramowania biurowego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne”
 • Przeszkolenie z zakresu analizy statystycznej
 • Znajomość języka francuskiego lub niemieckiego lub hiszpańskiego na poziomie komunikatywnym
 • Umiejętność stosowania przepisów prawa w praktyce
 • Umiejętność działania w sytuacjach stresowych i nieprzewidywalnych
 • Umiejętność negocjowania i rozwiązywania złożonych problemów

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Komenda Główna Policji w Warszawie

Data dodania: 2021-03-16

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa