Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 75774

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań: • zagrożenie korupcją

 • częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz

 • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • praca na IV piętrze budynku, budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (podjazd do budynku, toalety, windy oraz drzwi o odpowiedniej szerokości)

 • praca przy komputerze – możliwość zapewnienia specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym oraz osobom z uszkodzonym słuchem

 • w trakcie reprezentowania urzędu w innych instytucjach oraz podczas wyjazdów służbowych warunki świadczenia pracy mogą nie być dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych

Zakres zadań

 • Bierze udział w przygotowywaniu projektów aktów prawnych w zakresie efektywności energetycznej oraz w przeprowadzaniu uzgodnień wewnętrznych, międzyresortowych oraz konsultacji społecznych dotyczących opracowywanych projektów
 • Uczestniczy w wypracowywaniu instrumentów zachęcających do racjonalnego wykorzystania energii oraz monitorowaniu ich funkcjonowania
 • Bierze udział w przygotowywaniu założeń do projektów ustaw i oceny skutków regulacji oraz propozycji rozwiązań systemowych w zakresie efektywności energetycznej
 • Bierze udział w opracowywaniu stanowisk i odpowiedzi na wystąpienia parlamentarzystów, osób prawnych i fizycznych, organizacji społecznych oraz udzielaniu informacji i wyjaśnień dotyczących ustawy o efektywności energetycznej i przepisów wykonawczych do tej ustawy
 • Współpracuje z komórką organizacyjną ds. komunikacji w zakresie przygotowania działań informacyjnych lub promocyjnych z obszaru efektywności energetycznej
 • Bierze udział w przygotowywaniu projektów opinii i stanowisk Departamentu w odniesieniu do wskazanych projektów aktów prawnych przygotowywanych w komórkach organizacyjnych ministerstwa lub w innych urzędach lub organach państwowych
 • Uczestniczy w pracach dotyczących opracowywania systemu mierzenia i obliczania oszczędności energii oraz instrumentów ekonomicznych zachęcających do racjonalnego wykorzystania energii i monitorowania ich funkcjonowania
 • Uczestniczy w pracach komitetów i grup roboczych Rady Unii Europejskiej oraz Komisji Europejskiej i innych organizacji międzynarodowych związanych z zakresem działania Wydziału prezentując stanowisko Polski oraz negocjując wypracowane w ramach tych instytucji rozwiązania

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Doświadczenie zawodowe: powyżej 1,5 roku w jednostkach sektora finansów publicznych albo 0,5 roku w obszarze energetyki lub efektywności energetycznej
 • znajomość przepisów ustawy – Prawo energetyczne i przepisów wykonawczych
 • znajomość regulacji prawnych dotyczących sektora energetycznego, w tym prawodawstwa UE w zakresie efektywności energetycznej oraz konwencji międzynarodowych
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „tajne” lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej
 • komunikacja
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • myślenie analityczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Szczegóły ogłoszenia

  Firma: Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Warszawie

  Data dodania: 2021-03-15

  Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

  Najnowsze oferty pracy:

  Więcej ofert pracy