Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 75835

Warunki pracy

- praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie;


- obsługa klientów zewnętrznych.Miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pracy:
Budynek siedziby Urzędu Lotnictwa Cywilnego w Warszawie oraz jego wyposażenie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, fax.
Informacje dodatkowe: budynek klimatyzowany.

Zakres zadań

 • Inicjuje działania w celu realizacji planów audytowych Ciągłego Nadzoru Operacyjnego przy uwzględnieniu określonego profilu ryzyka, analizy wcześniejszych kontroli, skuteczności podejmowanych działań naprawczych wraz z określeniem niezbędnego składu osobowego zespołu audytowego w odniesieniu do koniecznego zakresu audytu oraz przygotowuje niezbędnych upoważnień do wykonania kontroli
 • Koordynuje działania członków zespołów audytowych na etapie poaudytowym;
 • Przygotowuje wezwania i decyzje w trybie art. 161 ust. 5-6 ustawy Prawo Lotnicze po audytach i inspekcjach wykonywanych w ramach bieżącego nadzoru operacyjnego w konsekwencji stwierdzenia naruszenia przepisów;
 • Analizuje materiały poaudytowe i pokontrolne podmiotów funkcjonujących w zakresie posiadanych przez nich certyfikatów AOC, AHAC oraz zgłoszeń SPO, SAO, BOP, NCC, UL i zezwoleń SPO HR, a także wszelkie dokumenty w tym dokumenty formalne tj. zatwierdzenia, zezwolenia, uprawnienia itp. w celu opracowania profilu ryzyka zewnętrznego badanego podmiotu
 • Analizuje materiały poaudytowe i pokontrolne podmiotów funkcjonujących w zakresie posiadanych przez nich certyfikatów AOC, AHAC oraz zgłoszeń SPO, SAO, BOP, NCC, UL i zezwoleń SPO HR, a także wszelkie dokumenty w tym dokumenty formalne tj. zatwierdzenia, zezwolenia, uprawnienia itp. w celu opracowania profilu ryzyka wewnętrznego badanego procesu, stosowania poszczególnych procedur, właściwych kwalifikacji inspektorów/audytorów;
 • Na bazie określonego profilu ryzyka lokalizuje obszary występowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu badanych podmiotów, procesów czy stosowanych procedur w celu opracowania propozycji działań koniecznych, które powinny zostać podjęte przez Departament dla minimalizacji lub likwidacji negatywnych skutków.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze lotnictwa
 • Dobra znajomość przepisów z zakresu polskiego i unijnego prawa lotniczego w zakresie operacji lotniczych
 • Dobra znajomość KPA i ustawy - Prawo przedsiębiorców
 • Znajomość zagadnień związanych z analizą ryzyka
 • Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym (A2)
 • Kompetencje behawioralne: współpraca, komunikacja, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, rzetelność, wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, orientacja na klienta, myślenie analityczne, podejmowanie decyzji i odpowiedzialność.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Szkolenie w zakresie technik audytowania

Podobne oferty pracy

Główny specjalista

Warunki pracy kontakty z klientem zewnętrznym, zagrożenie korupcją, miejsce pracy: I piętro, drzwi wewnętrzne i do pokoi biurowych o szer. 90 cm bez progów, Urząd Zamówień Publicznych wynajmuje 4 piętra w budynku 8-piętrowym, na każdym piętrze...

Firma: Urząd Zamówień Publicznych w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Analityk

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań praca umysłowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, stanowisko pracy wyposażone w komputer stacjonarny i inne urządzenia biurowe, warunki organizacyjno-techniczne...

Firma: Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku

Lokalizacja: pomorskie / Sopot

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Główny specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca przemieszczania się pomiędzy pokojami i piętrami, obsługa urządzeń biurowych (komputer, drukarka,...

Firma: Główny Urząd Nadzoru Budowlanego w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie

Data dodania: 2021-03-15

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy