Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 75783

Warunki pracy


 • Liczne kontakty telefonieczne, mailowe i bezpośredniez klientami wewnętrznymi i zewnętrznymi

 • Praca pod presją czasu

 • Opisdostępnościbudynku dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na stronie ministerstwa https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/informacja-dla-osob-z-niepelnosprawnosciami

Zakres zadań

 • Utrzymuje systemy IT poprzez administrowanie w warstwie aplikacji (m.in. zapewnianie jakości danych, zarządzanie uprawnieniami, etc.), bieżące wspieranie użytkowników w zakresie obsługi systemów IT, obsługiwanie błędów/ nieprawidłowości systemów IT, przeprowadzanie szkoleń/ spotkań informacyjnych dla użytkowników
 • Prowadzi analizy (m.in. społeczno-gospodarczych i terytorialnych; finansowo-ekonomicznych; zarządczo-organizacyjnych) na potrzeby przygotowania i realizacji koncepcji/ programów/ projektów, przygotowania dokumentów strategicznych/ polityk; usprawnienia funkcjonowania systemu wdrażania)
 • Przeprowadza szkolenia i spotkania informacyjne dla użytkowników w ramach wdrażania systemów IT

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w projektach finansowanych ze środków UE lub w zarządzaniu bazami danych lub w pracy w jednostkach budżetowych lub w szkoleniach
 • znajomość języka angielskiego na poziomie A2
 • wiedza z zakresu wdrażania funduszy UE
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, rzetelność, umiejętności analityczne, , kreatywność, wystąpienia publiczne
 • znajomość pakietu MS. Office: Word, Excel
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne oferty pracy

  Specjalista

  Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Praca przy komputerze. Budynek Głównego Urzędu Statystycznego jest w znacznym zakresie dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnością. Przy wejściu do budynku GUS brak progów utrudniających wjazd wózkiem,...

  Firma: Główny Urząd Statystyczny w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: dzisiaj

  Więcej informacji

  Specjalista

  Warunki pracy Pracownikom oferujemy: stabilną pracę w jednostce administracji publicznej, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, rozwój umiejętności poprzez współpracę z ekspertami w swojej dziedzinie, wynagrodzenie zasadnicze na wskazanym w ogłoszeniu...

  Firma: Krajowa Informacja Skarbowa

  Lokalizacja: wielkopolskie / Leszno

  Data publikacji: dzisiaj

  Więcej informacji

  Starszy specjalista

  Warunki pracy Praca wykonywana jest w budynku KWP w Lublinie, przy ul. Narutowicza 73, w pomieszczeniu biurowym Wydziału Inwestycji i Remontów KWP w Lublinie. Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach...

  Firma: Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie

  Lokalizacja: lubelskie / Lublin

  Data publikacji: dzisiaj

  Więcej informacji

  Szczegóły ogłoszenia

  Firma: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w Warszawie

  Data dodania: 2021-03-27

  Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa