Urząd Transportu Kolejowego w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 75694

Warunki pracy


 • Praca administracyjno-biurowa.

 • Budynek Urzędu Transportu Kolejowego w Warszawie oraz jego wyposażenie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 • Narzędzia i materiały pracy: komputer, telefon, drukarka, skaner.

 • Inne informacje: budynek jest klimatyzowany.

 • Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.

 • Zagrożenie korupcją.


 

Zakres zadań

 • Weryfikuje dokumentację związaną z wnioskiem o wydanie zezwolenia na wprowadzenie do obrotu typu pojazdu kolejowego lub pojazdu kolejowego, w tym w zakresie projektów współfinansowanych ze środków UE.
 • Prowadzi sprawy związane z rejestracją pojazdów kolejowych, w szczególności w ramach projektów współfinansowanych ze środków UE.
 • Weryfikuje dokumentację związaną z wnioskiem o wydanie świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego, w tym w zakresie projektów współfinansowanych ze środków UE.
 • Przygotowuje materiały z zakresu unijnych i krajowych wymagań dotyczących taboru kolejowego, w szczególności w zakresie wprowadzania do obrotu, eksploatacji i modernizacji pojazdów kolejowych, w odniesieniu do inwestycji współfinansowanych ze środków UE.
 • Współpracuje z pozostałymi komórkami organizacyjnymi Urzędu Transportu Kolejowego w zakresie zagadnień związanych z bezpieczeństwem i interoperacyjnością transportu kolejowego oraz nadzorem rynku.
 • Reprezentuje Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w ramach współpracy krajowej i międzynarodowej (w tym z Agencją Kolejową UE) w zakresie zagadnień dotyczących taboru kolejowego oraz problematyki rynku wewnętrznego w celu przekazywania stanowiska Polski, również w zakresie mającym wpływ na wydawanie środków UE.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w transporcie kolejowym lub w prowadzeniu postępowań administracyjnych lub w obsłudze prawnej
 • Znajomość zagadnień związanych z taborem kolejowym
 • Umiejętność redagowania projektów decyzji administracyjnych
 • Komunikatywność
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Umiejętność obsługi komputera (w szczególności edytora tekstu)
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Szczegóły ogłoszenia

  Firma: Urząd Transportu Kolejowego w Warszawie

  Data dodania: 2021-03-12

  Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

  Najnowsze oferty pracy:

  Więcej ofert pracy