Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 75721

Warunki pracy

- praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie;


- krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe;


- nietypowe godziny pracy;


- obsługa klientów zewnętrznych.Miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pracy:
Budynek siedziby Urzędu Lotnictwa Cywilnego w Warszawie oraz jego wyposażenie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, fax.
Informacje dodatkowe: budynek klimatyzowany.

Zakres zadań

 • bierze udział w wykonywaniu inspekcji krajowych i obcych statków powietrznych oraz ich załóg podczas pobytu na terytorium RP w celu kontroli przestrzegania przepisów i standardów bezpieczeństwa prowadzonych przez nich operacji lotniczych;
 • analizuje informacje z Centralnej Bazy Danych SAFA, ECCAIRS, CBZ ULC, bieżących NOTAMów, CFMU i dostępnych lokalnych rozkładów lotu w celu zdobycia wiedzy na temat kontrolowanych statków;
 • wprowadza wyniki inspekcji do bazy danych EASA i wewnętrznej Urzędu w celach archiwizacji oraz przygotowuje projekty pism dotyczących inspekcji do EASA, obcych władz lotniczych i operatorów w celu przedstawienia ich przełożonemu;
 • analizuje działania naprawcze podejmowane przez operatorów lotniczych, gdy są one wymagane w przypadkach stwierdzanych przez siebie niezgodności oraz przedstawia stosowne wnioski przełożonemu;
 • bierze udział w przygotowaniu i prowadzeniu szkoleń inspektorów ULC wykonujących inspekcje SAFA/SACA i SANA.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze działalności lotniczej – technika lotnicza lub operacje lotnicze
 • Dobra znajomość krajowych i międzynarodowych przepisów i standardów lotniczych w zakresie wymaganym do prowadzenia inspekcji SAFA, SACA i SANA
 • Znajomość KPA
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie ICAO 4 lub B2 lub równorzędny, potwierdzona aktualnym dokumentem
 • Prawo jazdy kat. B
 • Kompetencje behawioralne: współpraca, komunikacja, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, rzetelność, wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, podejmowanie decyzji i odpowiedzialność, orientacja na klienta/interesanta, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych, myślenie analityczne.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Aktualna lub wygasła licencja CPL/ATPL, mechanika lotniczego lub mechanika obsługi statku powietrznegooraz doświadczenie w ww. zakresie.
 • Były członek personelu pokładowego w lotnictwie komercyjnym.
 • Znakomość języka rosyjskiego na poziomie komunikatywny (A2).

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie

Data dodania: 2021-03-12

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy