Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 75687

Warunki pracy

Pracownik wykonuje czynności o charakterze:


- statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze,


- dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie KPRM oraz poza nim.


Większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę. Czas pracy – zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej.


Wykonywanie zadań na tym stanowisku wiąże się z presją czasu.


Pracownik będzie wykonywał pracę w budynku mieszczącym się przy ul. Królewskiej 27. Budynek czterokondygnacyjny, częściowo dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich: wejście główne do budynku jest dostosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową i osób niewidzących lub słabowidzących, węzły sanitarne w przestrzeni ogólnodostępnej przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, usytuowane na każdej kondygnacji budynku. W budynku brak windy.


Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pokoju biurowym. Podstawowe wyposażenie stanowiska to: zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe.

Zakres zadań

 • Wspiera kierownika projektu w przygotowywaniu dokumentacji projektowej, materiałów sprawozdawczych, sprawozdań rzeczowo-finansowych, sprawozdań z kontroli zarządczej oraz raportów dla Komitetu Rady Ministrów ds. Cyfryzacji w projekcie „Katalogi Administracji Publicznej” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.
 • Prowadzi repozytorium projektu „Katalogi Administracji Publicznej” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.
 • Aktualizuje, w uzgodnieniu z kierownikiem projektu, dokumenty strategiczne, programowe oraz dokumenty o charakterze informacyjnym i wdrożeniowym w projekcie „Katalogi Administracji Publicznej” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa
 • Prowadzi kalendarz spotkań dotyczących projektu „Katalogi Administracji Publicznej” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (w tym przygotowuje zaproszenia, sale i materiały). Sporządza i uzgadnia notatki ze spotkań.
 • Wspiera kierownika projektu w obsłudze kontroli projektu, w tym pomaga w przygotowaniu odpowiedzi na informacje pokontrolne w projekcie „Katalogi Administracji Publicznej” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.
 • Opracowuje treści informacyjne dotyczące projektu „Katalogi Administracji Publicznej” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Dba o aktualizowanie treści dotyczących projektu zamieszczonych na stronie internetowej projektu.
 • Zbiera i opracowuje materiały na posiedzenie Komitetu Sterującego projektu „Katalogi Administracji Publicznej” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego przy realizacji projektów w administracji publicznej
 • wiedza z zakresu prowadzenia dokumentacji projektowej
 • umiejętność obsługi programów pakietu MS Office
 • współpraca
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • komunikacja
 • myślenie analityczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość narzędzi zarządzania projektami (MS Project, Jira)

Podobne oferty pracy

Specjalista

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Praca przy komputerze. Budynek Głównego Urzędu Statystycznego jest w znacznym zakresie dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnością. Przy wejściu do budynku GUS brak progów utrudniających wjazd wózkiem,...

Firma: Główny Urząd Statystyczny w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy Pracownikom oferujemy: stabilną pracę w jednostce administracji publicznej, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, rozwój umiejętności poprzez współpracę z ekspertami w swojej dziedzinie, wynagrodzenie zasadnicze na wskazanym w ogłoszeniu...

Firma: Krajowa Informacja Skarbowa

Lokalizacja: wielkopolskie / Leszno

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Praca wykonywana jest w budynku KWP w Lublinie, przy ul. Narutowicza 73, w pomieszczeniu biurowym Wydziału Inwestycji i Remontów KWP w Lublinie. Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach...

Firma: Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie

Lokalizacja: lubelskie / Lublin

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie

Data dodania: 2021-03-25

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy